Preiļu Mūzikas un mākslas skolas ēkas remontu veiks SIA “Preiļu saimnieks”

05.03.2006.


  Preiļu novada domē noslēgusies cenu aptauja par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas ēkas remontdarbiem. Par cenu aptaujas uzvarētāju domes Būvdarbu iepirkuma komisija atzina SIA “Preiļu saimnieks”, jo uzņēmuma piedāvājums atbilda uzaicinājumā noteiktajām prasībām, tehniskajai specifikācijai un bija ar viszemāko cenu.
  SIA “Preiļu saimnieks” piedāvāja remontdarbus veikt par Ls 17257,31, izpildīto darbu garantiju nosakot uz 3 gadiem, logiem – 10 gadus. Izpildes termiņš – 1.augusts.
  Paziņojumi par iepirkumu pa faksu un pa pastu bija izsūtīti arī SIA “Būvteks”, SIA “Preiļu celtnieks” un SIA “Latspas”. Komisija saņēma trīs piedāvājumus, tai skaitā arī no SIA “Būvteks”, kuru piedāvājuma līguma cena ar PVN bija Ls 19039,60, izpildīto darbu garantijas laiks – 2 gadi, logiem – 5 gadi, darbu izpildes termiņš – 2006.gada 1.augusts.
  SIA “Latspas” piedāvājuma līguma cena ar PVN – Ls 18920,08, izpildīto darbu garantijas laiks – 3 gadi, logiem – 5 gadi, izpildes termiņš – 2006.gada 1.augusts.
  Preiļu Mūzikas un mākslas skolas ēkā paredzēts veikt logu nomaiņu telpām, kurās izvietota Preiļu novada Mūzikas un mākslas skola un Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrs. Remontdarbos iekļauts arī ēkas cokola un notekcauruļu remonts.


 

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2006.