Vasarā notiks Aizkalnes ciemata kanalizācijas sistēmu 3. kārtas 2. etapa rekonstrukcija

05.03.2006.

 
  Pamatojoties uz cenu aptaujas rezultātiem, Aizkalnes ciemata kanalizācijas sistēmu 3. kārtas 2. etapa rekonstrukcijas darbus veiks SIA “Preiļu santehniķis”. Sākotnējā līguma summa sastādīja Ls 17086,40.
  Rekonstrukcijas procesā paredzēts izbūvēt kanalizācijas ārējos tīklus un pieslēgt tiem Aizkalnes pagasta centra administratīvo ēku, skolas virtuvi un sporta zāli, tiks uzbūvēta arī kanalizācijas sūkņu stacija. Darbus jāpaveic līdz 15. jūnijam.
  Paziņojumi par iepirkumu tika izsūtīti arī SIA “Leven” un SIA “Santehnika”. 
  SIA “Leven” piedāvājuma līguma cena ar PVN ir Ls 17596,16, izpildīto darbu garantijas laiks 2 gadi. Savukārt SIA “Santehnika” piedāvājuma līguma cena ar PVN ir Ls 17896,43, izpildīto darbu garantijas laiks – 2 gadi.
  Būvdarbu iepirkumu komisija konstatēja, ka SIA “Preiļu santehniķis” piedāvājums ir ar viszemāko cenu un atbilst uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, bet pasūtītājam nav pietiekams finansējums lai realizētu 3.kārtas 2.etapa būvdarbus par piedāvāto līgumcenu. Komisija nolēma, saskaņojot ar projekta autoru, veikt izmaiņas tehniskajā projektā, veikt būvdarbu apjomu samazināšanu un slēgt līgumu par būvdarbu izpildi ar SIA “Preiļu santehniķis” pasūtītājam pieejamā finansējuma ietvaros, kas sastāda Ls 14347,62.


 

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2006.