SIA „Preiļu saimnieks” veiks logu un ārējo durvju bloku nomaiņu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkai

05.03.2006.


  Paziņojums par iepirkumu tika izsūtīti SIA “Būvteks”, SIA “Preiļu saimnieks”, SIA “Preiļu celtnieks” un SIA “Latspas”. Komisija saņēma četrus piedāvājumus.
  SIA “Latspas” piedāvājuma līguma cena ar PVN ir Ls 18978,59, izpildīto darbu garantijas laiks – 3 gadi, logiem – 5 gadi, darbu izpildes termiņš – no 1. jūlija līdz 31. jūlijam.
  SIA “Būvteks” piedāvājuma līguma cena ar PVN ir Ls 18597,04, izpildīto darbu garantijas laiks -2 gadi, logiem – 5 gadi, darbu izpildes termiņš – 31.jūlijs.
  SIA “Preiļu saimnieks” piedāvājuma līguma cena ar PVN – Ls 17642,85, izpildīto darbu garantijas laiks – 3 gadi, logiem – 10 gadi, darbu izpildes termiņš – 31.jūlijs.
  SIA “Preiļu celtnieks” piedāvājuma līguma cena ar PVN ir Ls 15741,20, izpildīto darbu garantijas laiks noteikts 3 gadi, izpildes termiņš – 30.augusts.
  Piedāvājumu izskatīšanas gaitā tika saņemta vēstule no SIA „Preiļu celtnieks” par to, ka SIA „Preiļu celtnieks” nevarēs veikt darbus un atsauc savu piedāvājumu.
  Būvdarbu iepirkuma komisija nolēma, ka SIA “Preiļu saimnieks” ir nākošais piedāvājums ar zemāko cenu. Tas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un tehniskajai specifikācijai un nolēma slēgt līgumu par būvdarbu izpildi ar SIA “Preiļu saimnieks”. Līguma cena – Ls 17642,85. 

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2006.