Preiļu novadā ieplānoti veicamie remontdarbi

01.03.2006.

  Noslēdzoties vairākām cenu aptaujām, Preiļu novada domē ir zināmi uzņēmumi, kuri veiks renovācijas darbus un remontdarbus novada iestāžu ēkās un infrastruktūras uzlabošanā.
Aizkalnes pamatskolas fasādes apdari un atlikušo logu nomaiņu veiks SIA ”Preiļu celtnieks”. Veicamajos darbos iekļauta arī koka konstrukciju pretuguns aizsardzības pasākumu veikšana skolas ēkas bēniņos. Līguma summa sastāda 12 128 Ls.
   Preiļu pagasta centra administrācijas ēkas rekonstrukciju veiks SIA “Preiļu celtnieks”. Noslēgts līgums par ēkas galvenās fasādes un kultūras nama logu nomaiņu, galvenās fasādes siltināšanu un apdari. Remontdarbiem paredzēti līdzekļi 34 203 Ls apjomā.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas ēkā paredzēts veikt logu nomaiņu telpām, kurās izvietota Preiļu novada Mūzikas un mākslas skola un Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrs. Remontdarbos iekļauts arī ēkas cokola un notekcauruļu remonts. Par cenu aptaujas uzvarētāju atzīta SIA “Preiļu saimnieks”. Darbus paredzēts veikt līdz 1. augustam, līguma cena sastāda 17 257,31 Ls.
   Līdz augustam paredzēts nomainīt atlikušos vecos logus un ārējās durvis pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkā. Cenu aptaujā uzvarējusi SIA “Preiļu saimnieks”, remontdarbiem nepieciešami līdzekļi 17642,85 Ls.
   Aizkalnes ciemata kanalizācijas sistēmu 3. kārtas 2. etapa rekonstrukcijas darbus veiks SIA “Preiļu santehniķis”. Līguma summa sastāda 14347,62 Ls. Paredzēts izbūvēt kanalizācijas ārējos tīklus un pieslēgt tiem Aizkalnes pagasta centra administratīvo ēku, skolas virtuvi un sporta zāli, tiks uzbūvēta arī kanalizācijas sūkņu stacija.
  Šobrīd jau ir izsludināta cenu aptauja Aizkalnes pagasta centra administrācijas ēkas remontam – atlikušo logu nomaiņai un katlu mājas renovācijai ar jaunu iekārtu uzstādīšanu.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2006.