Sociālajā dienestā noteikti jauni pakalpojumu maksas tarifi

22.02.2006.


  Maksa par pusdienām sociālajā virtuvē noteikta 20 santīmi par vienu ēdienreizi GMI saņēmējiem, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuru pensija ir līdz 80 Ls, kā arī nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem, kuru pensija ir līdz 80 Ls un kuru likumīgie apgādnieki materiālā vai veselības stāvokļa dēļ nespēj palīdzēt saviem apgādājamajiem.
Maksa par pusdienām sociālajā virtuvē 30 santīmi par vienu ēdienreizi noteikta trūcīgām ģimenēm (personām) un nestrādājošu pensionāru ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 60 Ls mēnesī, kā arī pensionāriem, kuru pensija ir lielāka par 80 Ls un kuri saņem aprūpi mājās.
  Veļas mazgāšana GMI saņēmējiem, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuru pensija ir līdz 80 Ls un nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem, kuru pensija ir līdz 80 Ls un kuru likumīgie apgādnieki materiālā vai veselības stāvokļa dēļ nespēj palīdzēt saviem apgādājamajiem izmaksās 20 santīmus.
  Maksa par veļas mazgāšanu par vienas mašīnas ietilpību trūcīgām ģimenēm (personām) un nestrādājošu pensionāru ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 60 Ls mēnesī, kā arī pensionāriem, kuru pensija ir lielāka par 80 Ls un kuri saņem aprūpi mājās, sastādīs 40 santīmus.
  Maksa par dušas izmantošanu noteikta 30 santīmi GMI saņēmējiem, trūcīgām ģimenēm (personām) un nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuru pensija ir līdz 80 Ls un nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem, kuru pensija ir līdz 80 Ls un kuru likumīgie apgādnieki materiālā vai veselības stāvokļa dēļ nespēj palīdzēt saviem apgādājamajiem, kā arī pensionāru ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 60 Ls mēnesī.

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2006.