Nolikums Preiļu novada Domes kausa izcīņas sacensībām vieglatlētikā telpās

21.02.2006.

 


Apstiprinu
Preiļu novada Domes
Jānis Eglītis
ApstiprinuPreiļu raj.SK”Cerība”direktors
Imants Babris
2006.g.l9.janvārīNOLIKUMS


Preiļu novada Domes kausa izcīņas sacensībām vieglatlētika telpās
pieaugušajiem un
Preiļu rajona SK “Cerība” sacensībām vieglatlētikā telpās
199O.-92. g.dz.1. Mērķis un uzdevumi.
• Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Preiļu novadā un rajonā
• Nodrošināt sacensību praksi jaunajiem vieglatlētiem.

2. Laiks un vieta.
• Sacensības notiks 2006.gada 11.martā Preiļu 2.v-sk. vieglatlētikas manēžā.
Sacensību sākums pīkst. 10.30.

3. Vadība.
• Sacensības  organizē   Preiļu   novada   domes   vieglatlētikas   nodaļa   un   SK
“Cerība” vieglatlētikas nodaļa
«Sacensību galvenais tiesnesis – Aleksandrs Iļjins Sacensību galvenā sekretāre – Viktorija Neištadte

4. Dalībnieki.
• Sacensības   tiek   organizētas   pieaugušajiem(1989.g.dz.   un   vecākiem)   un
199O.-92.g.dz. sportistiem.
• Tiek uzaicinātas Krāslavas raj., Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes rajona, Balvu
rajona, Daugavpils pilsētas, Daugavpils rajona, Ludzas rajona, Līvānu VK
komandas.
• Komandas sastāvs pieaugušajiem – 6 dalībnieki, 199O.-92.g.dz. – 5 dalībnieki
un 1 treneris-pārstāvis.
 
5. Sacensību programma.
• Pieaugušajiem sievietēm un vīriešiem (1989.dz.g.un vecākiem)
60m, 60m/b, 500m, 1500m, tāllekšana, augstlēkšana, trīssoļlēkšana
• Jaunietēm un jauniešiem (199O.-92.dz.g.)
60m, 60m/b, 1000m, 3000 m soļošana, tāllekšana, augstlēkšana, trīssoļlēkšana

6. Uzvarētāju noteikšana.
Sacensības   ir  individuālas.   Katrs   dalībnieks  drīkst  startēt  2   disciplīnās. Uzvarētāji tiek noteikti atbilstoši vieglatlētikas sacensību noteikumiem.

7. Apbalvošana.
l.-3.vietas ieguvēji pieaugušo grupā tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes kausiem un diplomiem.
1.-3.vietas  ieguvēji   199O.-92.dz.g.   grupā tiek  apbalvoti  ar  SK  “Cerība” medaļām un diplomiem.

8. Pieteikumi.
Pieteikties sacensībām 9.martā līdz pīkst. 15.00 pa tālr./faksu 5322649.
Visi  izdevumi,  kas  saistīti  ar piedalīšanos  sacensībās ir uz komandējošo organizāciju vai dalībnieku rēķina.

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2006.