Preiļu 1.pamatskolas skolēnu sasniegumi mācībās (mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos) 2005./2006.m.g.

18.02.2006.


Preiļu 1. pamatskolas skolēnu sasniegumi 2005./2006.m.g. – papildinājums 

Nr.


p.k.


Skolēna vārds, uzvārds, klase


Rajona olimpiāde, skate konkurss


(II kārta)


Skolotājs, kurš sagatavoja


Vieta


Tālākie panākumi


(novadā, valstī-III k.)


1. 1


Kivleniece Zanda 9.b


Bioloģijas ol.


D.Prodniece


III v.

 

2.


Lazdāne Lauma 9.a


Bioloģijas ol.


D.Prodniece


III v.

 

3.


Pastare Margrieta 9.c


Bioloģijas ol.


D.Prodniece


III v.

 

4.


Kivlenieks Māris 9.a


Mājsaimniecības ol.


U.Čerpakovs-kis


II v.

 

5.


Laizāns Jānis 9.e


Mājsaimniecības ol.


U.Čerpakovs-kis


III v.

 

6.


Puncule Dace 9.a


Mājsaimniecības ol.


I.Reine


I v.+ atz.par mājas darbu


Uzaic.uz III kārtu


7.


Siliņa Inta 9.e


Latviešu val.un literatūras ol.


I.Eglīte


III v.

 

8.


Petrovska Laura 9.e


Latviešu val.un literatūras ol.


I.Eglīte


Atzin.

 

9.


Liepiņa Līga 8.


Latviešu val.un literatūras ol.


L.Ūzuliņa


Atzin.

 

10.


Daukšte Sandra 8.


Latviešu val.un literatūras ol.


Ž.Beča


Atzin.

 

11.


Tarasova Rita 8.a


Latviešu val.un literatūras ol.


I.Eglīte


Atzin.

 

12.


Liepniece Ieva 8.a


Latviešu val.un literatūras ol.


I.Barone


III v.

 

13.


Eglītis Jānis 8.a


Latviešu val.un literatūras ol.


I.Barone


Atzin.

 

14.


Vaivode Agnija 7.e


Latviešu val.un literatūras ol.


R.Lustika


II v.

 

15.


Liepiņš Artūrs 7.c


Latviešu val.un literatūras ol.


Ž.Beča


II v


Uzaicin.uz III k.


16.


Putāne Anna 7.c


Latviešu val.un literatūras ol.


Ž.Beča


I v.


Uzaic.uz III k.


17.


Kundziņa Anita 7.b


Latviešu val.un literatūras ol.


A.Anspaka


III v.

 

18.


Vanaga Līva 7.a


Latviešu val.un literatūras ol.


I.Barone


Atzin.

 

19.


Pauniņa Lāsma 9.c


Fizikas ol.


P.Skutelis


III v.


Uzaic.uz III k.


20.


Lazdāne Lauma 9.a


Fizikas ol.


P.Skutelis


Atzin.

 

21.


Eglītis Jānis 8.a


Vācu val.ol.


M.Šķestere


III v.


Uzaic.uz III k.


22.


Utināns Dainis 8.a


Krievu valodas kā svešvalodas ol.


(A līm.)


P.Beļikova


Atzin.

 

23.


Kurmeļova Sabīne 8.c


Krievu valodas kā svešvalodas ol.(A)


P.Beļikova


Atzin.

 

24.


Zīmele Mārīte 8.b


Krievu valodas kā svešvalodas ol.


(B līm.)


L.Livmane


III v.

 

25.


Barišnikova Kristīne 8.b


Krievu valodas kā svešvalodas ol.(B)


L.Livmane


III v.

 

26.


Nečajevs Sergejs 8.d


Krievu valodas kā svešvalodas ol.(B)


L.Livmane


III v.

 

27.


Kirsanova Marina 8.c


Krievu valodas kā svešvalodas ol.(B)


P.Beļikova


I v.


Uzaic.uz III k.


28.


Mazajeva Jekaterina 8.a


Krievu valodas kā svešvalodas ol.(B)


P.Beļikova


Atzin.

 

29.


Eglītis Jānis 8.a


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


M.Grišule


II v.

 

30.


Tarsova Rita 8.a


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


M.Grišule


Atzin.

 

31.


Kundziņa Anita 7.b


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


I.Buka


II v.

 

32.


Putāne Anna 7.c


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


A.Bernāne


Atzin.

 

33.


Pastars Jānis 6.c


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


I.Isajeva


II v.

 

34.


Gribuste Ieva 5.a


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


I.Isajeva


Atzin.

 

35.


Seilis Matīss 5.b


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


M.Grišule


Atzin.

 

36.


Zarāns Gints 5.b


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


M.Grišule


I v.

 

37.


Erte Sintija 5.b


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


M.Grišule


II v.

 

38.


Dūda Elīna 5.b


Matemātikas ol.


5.-8.kl.


M.Grišule


Atzin.

 

39.


Pastare Margrieta 9.c


Ķīmijas ol.


I.Babre


III v.

 

40.


Lazdāne Lauma 9.a


Ķīmijas ol.


I.Babre


Atzin.

 

41.


Kundziņa Anita 7.b


Angļu val.ol.8.un 6.kl.


L.Vibornā


I v.

 

42.


Zeile Zintis 8.d


Angļu val.ol.8.un 6.kl.


L.Haritonova


III v.

 

43.


Zalāne Inga 6.a


Angļu val.ol.8.un 6.kl.


J.Pūdže


III v.

 

44.


Pastars Raivis 6.b


Angļu val.ol.8.un 6.kl.


L.Vibornā


Atzin.

 

45.


Grieta Kolosova 4.c


„Zvirbulis 2006”


A.Kolosova


R.Bilzēna


Uzvara


Uzaic.uz III k.


46.


Lelde Zīmele 5.a


„Zvirbulis 2006”


I.Barone


Atzin.

 

47.


Austra Svarinska 9.d


Matemātikas ol. 9.-12.kl.


L.Ondzule


Atz.

 

48.


Ervīns Mainulis 9.e


Matemātikas ol. 9.-12.kl.


M.Grišule


Atz.49.


Dace Puncule 9.a


Valsts mājsaimniecības olimp.


I.ReineIII vieta un atzinība par mājas darbu


50.


Vladislavs Jevdokimovs 6.c


Vizuālās mākslas olimp.


M.Abricka


1.v


Uz III kārtu Rīgā


51.


Valērija Maļuhina 7.e


***


***


1.v.52.


Mārīte Zīmele 8.b


***


***


1.v.53.


Vanda Sondore 6.a


***


***


2.v.54.


Anna Belkovska 6.c


***


***


2.v.55.


Karīna Kufina 6.c


***


***


2.v.56.


Agnija Vaivode 7.e


***


***


2.v.57.


Arta Katkeviča 3.a


***


S.Volonte


3.v.58.


Ieva Liepniece 8.a


***


M.Abricka


3.v59.


Viola Novika 9.c


***


***


3.v60.


Grieta Kolosova 4.c


***


S.Volonte


Atz.61.


Lauma Vibornā 4.a


***


***


Atz.62.


Anastasija Ivanova 5.d


***


M.Abricka


Atz.63.


Māra Ziemele 7.c


***


***


Atz.64.


Jūlija Vasiļevska 8.c


***


***


Atz.65.


Ilze Ondzule 8.b


***


***


Atz.66.


Dace Puncule 9.a


***


***


Atz.67.


Anna Putāne 7.c


Novada olimp. latv.val.un lit.


Ž.Beča


II vietaNora Šņepste,


Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece mācību darbā

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2006.