Klašu audzinātāji Preiļu 1. pamatskolā pilnveido savas prasmes

14.02.2006.

  Šajā mācību gadā Preiļu 1. pamatskolas klašu audzinātāju metodiskās komisijas darbs tiek organizēts ar mērķi attīstīt audzinātāju prasmi veidot mācībām labvēlīgu vidi, veicinot sadarbību izglītības procesa optimizācijai starp skolēniem klases kolektīvā, starp klašu kolektīviem un skolu, starp skolu un ģimeni. Tā realizācijas gaitā klašu audzinātājiem tiek organizēti kursi un sniegta metodiskā palīdzība. Līdz šim Initas Zarkevičas un Diānas Strauses vadībā ir notikušas trīs kursu nodarbības: pozitīvas paškoncepcijas nozīme veiksmīgā saskarsmes procesā, veiksmīgas saskarsmes priekšnoteikumi, vadības stili. Februārī un martā ieplānotas vēl divas nodarbības: stress, izdegšana un kā no tā sevi pasargāt, kā arī par skolotāja sadarbību ar ģimeni.


Digna Prodniece,
Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā, klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2006.