Preiļu novadā pieņemti noteikumi maznodrošinātās personas statusa noteikšanai

07.02.2006.


  Preiļu novada dome ir pieņēmusi noteikumus, kas nosaka, ka ģimene vai persona ir atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 70 latus mēnesī un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, vērtspapīri, izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus un īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai. Attiecībā uz visiem tās apgādniekiem ir spēkā nosacījumi, ka ģimene vai persona nav noslēgusi uztura līgumu, neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā un nav izsniegusi aizdevumu.
  Ģimenes vai personas ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes vai personas atbilstību maznodrošinātas ģimenes statusam pieņem Preiļu novada domes sociālais dienests.
  Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju un deklarācijā norādītās ziņas apliecinošus dokumentus. Deklarācijā jānorāda ziņas par pieprasītāju un pārējiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.
  Kā pavēstīja Preiļu novada domes Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne, persona, kura atzīta par maznodrošinātu, var tikt uzņemta rindā uz sociālo dzīvokli, saņemt 50% atlaidi kabeļtelevīzijas pakalpojumiem un bezmaksas juridisko palīdzību likumā noteiktajā kārtībā.
Preiļu novada iedzīvotāji ar noteikumiem pilnībā varēs iepazīties domes informatīvajā izdevumā, tie ir ievietoti arī Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā “pašvaldība”.

Maija Paegle


 

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2006.