Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu pārkāpšanu iestāsies administratīvā atbildība

07.02.2006.


  Pagājušā gada nogalē Preiļu novada dome apstiprināja pašvaldības saistošos noteikumus “Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā”. Tagad tie ir reģistrēti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un ir stājušies spēkā.
  Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā paredz brīdinājuma izteikšanu vai naudas soda uzlikšanu par sabiedriskās kārtības, sociālo dzīvojamo telpu lietošanas kārtības neievērošanu, par labiekārtošanas noteikumu, transporta līdzekļa lietošanas noteikumu, apbūves noteikumu un pilsētas kapu uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu.
  Tāpat brīdinājums vai naudas sods sagaida tās personas, kuras pārkāpj mājdzīvnieku turēšanas noteikumus, kas pēdējā laikā sevišķi satrauc Preiļu pilsētas iedzīvotājus.
Naudas soda lielums ir noteikts no 5 latiem līdz 50 latiem atkarībā no pārkāpuma.
  Administratīvo protokolu par noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgi sastādīt valsts policijas darbinieki, Preiļu novada domes deputāti, mācību iestāžu vadītāji un pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas. Atsevišķām iestāžu un uzņēmumu amatpersonām tiesības sastādīt administratīvo protokolu ir noteiktas ar Preiļu novada domes lēmumu.
  Noteikumi pilnā redakcijā ir publicēti Preiļu novada domes informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis” un lasāmi Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā “pašvaldība”.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2006.