Preiļu pilsētas ielu apgaismojuma sistēmu turpmāk apkalpos SIA “Preiļu saimnieks”

01.02.2006.

 
  Preiļu novada dome nolēma noslēgt ar VAS „Latvenergo” Preiļu pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas pirkšanas līgumu pēc atlikušās vērtības Ls 65 087,86, sadalot līguma summu pa daļām: 2006.gadā – Ls 3921, 2007.gadā – Ls 61166,86.
  Preiļu pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas apkalpošanu turpmāk veiks SIA „Preiļu saimnieks”, kura uzvarēja cenu aptaujā.

Pēdējās izmaiņas: 01.02.2006.