Preiļu novada dome pieņem lēmumu izgāztuvi Preiļos slēgt pēc atkritumu poligona atklāšanas

01.02.2006.


  Pamatojoties uz 2005.gada 15.novembra noslēgto būvdarbu un projektēšanas līgumu „Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligona ”Demene” būvniecība Daugavpils rajona Demenes pagasta teritorijā un 31 esošo izgāztuvju rekultivācija”, uz kārtējo Preiļu novada domes sēdi tika virzīts jautājums par Preiļu izgāztuves slēgšanu.
  Konkursā par izgāztuvju rekultivāciju uzvarēja SIA “AADSO”. Domes sēdē piedalījās SIA “AADSO” pārstāvis Mareks Sprukstiņš, kurš informēja, ka 2005. gada decembrī ir uzsākti darbi poligona būvniecībā. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka, izveidojot poligonu, divu mēnešu laikā jāslēdz atkritumu izgāztuves. Saskaņā ar darbu izpildes grafiku firmai, kura uzvarēja konkursā, jāsāk darbs pie Preiļu izgāztuves rekultivācijas.
  Kā paskaidroja domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, izgāztuves rekultivācijai gan ir paredzēti 55 000 eiro, bet vairākas pašvaldības nav gatavas ne tehniski, ne finansiāli veikt šo procesu. Nav saprotama arī steiga, kāpēc rekultivācija jāveic tagad, kad atkritumu poligona ierīkošana nav pabeigta.
  Preiļu novada dome nolēma atstāt spēkā 2004. gada 21.decembra domes lēmumu, kurš nosaka, ka izgāztuves Preiļos slēgšana un rekultivācijas darbu uzsākšana izgāztuves teritorijas sakārtošanā notiks pēc jaunā sanitārā atkritumu poligona ierīkošanas un atklāšanas Dienvidlatgales reģionā Demenes pagastā.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 01.02.2006.