Informācija garāžu īpašniekiem

30.01.2006.


  2005. gada nogalē Preiļu novada domē tika izveidota būvju pieņemšanas (legalizācijas) komisija. Līdz 31. decembrim būvvaldē bija jāiesniedz noteiktā kārtībā aizpildīts pieteikums būves legalizācijai. Tiem garāžu īpašniekiem, kuru garāžas atrodas uz īpašnieka zemes, pirmkārt, ir jānoslēdz zemes nomas līgums ar zemes īpašnieku ne mazāk kā uz 10 gadiem ar apbūves tiesību un tiesību to reģistrēt kā pastāvīgu īpašumu zemesgrāmatā. Tas būs pamats tālāku darbību veikšanai.
  Nākošais solis būs visa garāžu boksa inventarizācijas lietas izgatavošana un inventārās lietas izgatavošana katrai atsevišķai garāžai. Sākotnēji zemesgrāmatā jāiereģistrē viss garāžas bokss, tikai pēc tam varēs reģistrēt katru atsevišķu garāžu. Garāžu inventarizācijas lietas izgatavošana un reģistrācija zemesgrāmatā prasīs līdzekļus, tāpēc būtu jāpadomā par ieinteresēto personu kooperēšanos izdevumu segšanai.
 
Vita Patmalniece,
Preiļu novada domes zemes ierīkotāja 

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2006.