Konkurss

18.01.2006.  ES Phare programmas Izglītības iniciatīvu centra projekta „Čigāni vietējā sabiedrībā un skolā” ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss „Manā skolā mācās čigāni”. Tā mērķis ir veicināt interesi un toleranci pret čigānu tautu un atbalstīt mācību iestāžu iniciatīvu čigānu bērnu iespējami agrai iekļaušanai vispārējās izglītības sistēmā. Konkursam var iesniegt dzejoļus, stāstus, esejas u.c. darbus, kā arī zīmējumus, kuri atspoguļo to, ka Latvijas bērnudārzos, skolās, kaimiņos, sabiedrībā dzīvo kopā dažādu tautību bērni – arī čigānu.


  Kāda ir šī kopā būšana – mācīšanās, spēlēšanās, strādāšana, draudzēšanās; kādi interesanti notikumi ir bijuši saistībā ar čigānu tautības cilvēkiem, viņu kultūru, tradīcijām, mentalitāti; kā čigānu bērns izjūt „būšanu” kopā ar citu tautību bērniem klasē, grupā; kā ir mācīties un draudzēties visiem bērniem – čigāniem, latviešiem, krieviem, poļiem u.c. – kopā; kādas čigānu kultūras un ģimeņu tradīcijas ir demonstrētas jūsu skolā, bērnudārzā? To lai atspoguļo jūsu darbi.


  Konkursā var piedalīties ikviens individuāli (piemēram, skolēns, audzinātāja/skolotāja, vecāks) vai arī kolektīvi (piemēram, klase, bērns kopā ar mammu/skolotāju).


  Interesantākie darbi tiks publicēti grāmatā un to saņems visi konkursa dalībnieki, bet lielā balva – digitālais fotoaparāts – tā darba autoram, kas viskrāsaināk atspoguļos čigānu bērnu iekļaušanos skolā un toleranci pret čigānu tautu. 


  Darbus jāiesniedz/ jāiesūta Izglītības iniciatīvu centrā (Rīgas ielā 216b, Jēkabpilī, LV 5202) vai uz e-pastu info@iic.lv vai pa t./fax: 5235635. Darbu iesniegšanas laiks – līdz 2006. gada 31.martam. Iesniedzot darbu, tam jāpievieno šādas ziņas: darba autora vārds, uzvārds/autoru kolektīvs; ziņas par autoru – vecums, mācību iestāde u.c.; autora vai atbildīgās personas kontakttālrunis.
Sīkāka informācija mūsu mājas lapā: www.iic.lv


  Projektu finansē: Eiropas Savienība un Latvijas valsts; līdzfinansē 12 Latvijas pašvaldības, Izglītības iniciatīvu centrs un Atvērtās sabiedrības institūts (ASV). Balvas sponsori – a/s HANSABANKA.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.