Preiļu novada dome sākusi vides pārvaldības sistēmu izstrādi atbilstoši Eiropas Savienības EMAS normatīvajām prasībām

17.01.2006.


  17. janvārī Preiļos notika vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) projekta otrais audits, kurā piedalījās projekta vadītāja Natālija Ladutjko, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis, izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, domes deputāti Jānis Lācis, Oļegs Hļebņikovs un Vladimirs Haritonovs, domes speciālisti, četri vietējie un divi vācu eksperti.
Projekts norisinās jau kopš 2005. gada sākuma. Projektā piedalās divpadsmit Latvijas pašvaldības – Daugavpils dome, Naujenes, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Līvbērzes, Bērzes, Jaunbērzes un Glūdas pagastu padomes, Preiļu novada dome, Vārkavas pagasta padome un Liepājas pilsētas dome. 
Vairumā gadījumu vietējo pašvaldību resursi ir diezgan ierobežoti, bet uzdevumu apkārtējās vides aizsardzības jomā ir daudz, tādēļ projekta ietvaros pašvaldības ir apvienojušās piecos klasteros (grupās), lai varētu noteikt kopējus mērķus un apvienot resursus šo mērķu sasniegšanai. Ceturtā klastera darbu, kur ietilpst Preiļu novada dome un Vārkavas pagasta padome, vada Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.
Vides pārvaldības sistēmu izstrāde un ieviešana vietējās pašvaldībās atbilstoši Eiropas Savienības EMAS normatīvajām prasībām notiek vairākos etapos. Projektā darbojas arī desmit konsultanti no dažādām konsultatīvajām firmām. Katra etapa beigās ārzemju eksperti kopā ar darba grupām novērtē padarīto un nosaka nākamā etapa uzdevumus.
Var rasties jautājums – kāpēc nepieciešams ieviest vides pārvaldības sistēmas vietējās pašvaldībās, ja to radītā tiešā ietekme uz vidi nav pat salīdzināma ar rūpniecisko uzņēmumu radīto ietekmi ?
Projekta vadītāja Natālija Ladutjko paskaidroja, ka vietējās pašvaldības arī var sekmēt apkārtējās vides degradāciju ar nepieciešamo pakalpojumu trūkumu. Pašvaldību vadītājiem pastāvīgi ir jārisina sociāli ekonomiskas problēmas, ko bieži pastiprina tādas nelabvēlīgas ietekmes uz vidi kā gaisa, ūdens, un augsnes piesārņojums, atkritumu rašanās, nekontrolējams resursu patēriņš un dzīves līmeņa pasliktināšanās pilsētās. Visbeidzot, katras pašvaldības pamatuzdevums ir nodrošināt savu teritoriju ilgtspējīgu attīstību.
Projekts EMAS piedāvā organizācijām sistemātisku pieeju, risinot vides problēmas. Pašvaldības kalpos kā paraugs un ietekmēs uzņēmējdarbības sektoru un iedzīvotājus, lai radītu pienākuma pilnu attieksmi pret apkārtējo vidi.
Projekta ietvaros pašvaldību pārstāvjiem jau ir noticis seminārs, no 1. – 7. oktobrim visiem dalībniekiem bija iespēja pabūt Vācijā, lai iepazītos ar EMAS sistēmas praktisko izmantošanu. Projekta gaitā EMAS sistēmas tiks ieviestas visās eksperimentālajās pašvaldībās. Pašvaldības piedalīsies dažādos Eiropas Savienības līmeņa pasākumos, apkopos un izplatīs pieredzi.
Projektu atbalsta Eiropas Savienības LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekts turpināsies līdz 2007.gada janvārim.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 17.01.2006.