2005. gada notikumu kaleidoskops Preiļu novadā

07.01.2006.

 
Janvāris
14. janvārī notika Sociālā dienesta un Velku fonda organizētais pasākums “Kustību terapija ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām”.
 
  


Februāris
4. februārī Preiļos darba vizītē bija ieradies finanšu ministrs Oskars Spurdziņš.
4. februārī Kultūras namā notika tradicionālais Preiļu novada pensionāru atpūtas pasākums.
18. februārī Preiļus darba vizītē apmeklēja Ministru prezidents Aigars Kalvītis.
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guva panākumus Valsts konkursos.
Holandes organizācija “Gamma sticting dientverlening” piešķīra līdzekļus pasažieru mikroautobusa iegādei invalīdu pārvadāšanai.
 


 Marts
5. martā notika Preiļu novada domes kausa izcīņas sacensības vieglatlētikā telpās pieaugušajiem un čempionāts zemledus makšķerēšanā.
Pašvaldību vēlēšanās Preiļu novada domē tika ievēlēti 4 deputāti no Tautas partijas, 2 – no partijas “Jaunais laiks”, 2 deputāti no Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, pa vienam deputātam no politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”, Tautas saskaņas partijas un Centriskās partijas “Latvijas zemnieku savienība”.
21. martā par Preiļu novada domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Jāni Eglīti.
Darbu sāka Sociālā dienesta dienas centrs.

  
 


Aprīlis
 No 12. līdz 29. aprīlim Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris bija koncertturnejā Francijā.
 22. aprīlī Preiļos NVO telpās atklāja Uzņēmējdarbības resursu centru.
 Preiļu 1. pamatskolas bibliotēka, Preiļu rajona Galvenā bibliotēka un Līču bibliotēka saņēma Austrijas biedrības “Bibliothekenprojekt Latvija” ziedojumu.
 
 

Maijs
 1.maijā Aizkalnes pagasta pensionāri pulcējās uz ikgadējo atpūtas pasākumu.
 3. maijā notika tradicionālais stafešu skrējiens Preiļos.
 13. maijā Preiļos norisinājās Preiļu rajona 4. grāmatu svētki.
 20. maijā Preiļu Kultūras nams svinēja 75 gadu jubileju.
 28. maijā ar festivālu ”Kantri krējums” tika atklāta vasaras sezona Preiļu parkā.
        
 
Jūnijs
 1. – 29. jūnijam notika Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pirmā posma sabiedriskā apspriešana.
 3. jūnijā Aizkalnes pagastā noslēdzās projekts “Preiļu novada Aizkalnes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija”. Tas ir pirmais ERAF Nacionālās programmas ietvaros realizētais projekts Latvijā.
 IX Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos piedalījās 10 Preiļu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. 1. pakāpes diplomu saņēma Preiļu novada deju kolektīvs “Gaida”.
 4. jūnijā notika pirmie Preiļu novada Skolu svētki. Ilggadējam Preiļu izglītības iestāžu direktoram un skolotājam Ivanam Maksimovam tika pasniegta pirmā Preiļu novada Goda pilsoņa medaļa. Sakarā ar Skolu svētkiem tika izdota grāmata “Skolai Preiļos – 140”, pie pirmās skolas ēkas Preiļos atklāja piemiņas plāksni, Preiļu 2. vidusskolā svinīgi vērās skolas vēstures muzejs.
 17. – 18. jūnijā Preiļos norisinājās starptautiskais tautas mākslas festivāls “Preiļi – 2005”.
 21. jūnija domes sēdē pieņēma lēmumu par Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Francijas koru asociācijas “Aiga” prezidentam Bruno Davio.
 28. jūnijā apstiprināja SIA “Preiļu saimnieks” jauno valdi.
 30. jūnijā Hipotēku banka sadarbībā ar Preiļu novada domi organizēja Preiļu parka sakopšanas talku, noslēgumā relaksējāmies grupas “Bellaccord” koncertā.
 Jūnijā Preiļu novads piedalījās konkursā “Sakoptākais Preiļu  rajona novads, pagasts 2005.”.
 Jūnijā iesākās Latvijas Zaļā punkta rīkotā akcija “Laiks šķirot plastmasu”.
 Jūnija beigās Preiļu novada Kultūras centra deju kopa “Talderi” devās uz starptautisko folkloras festivālu Čehijā.

Jūlijs
 7. jūlijā a/s ”Preiļu siers” svinīgi atklāja jaunu siera ražotni ar jaudu 10 000 t siera gadā.
 8. – 14. jūlijam Preiļu novada deju kopa “Gaida” piedalījās starptautiskajā folkloras festivālā Polijā.
 16. – 17. jūlijā notika Pilsētas svētki. Preiļos muzicēja Parīzes priekšpilsētas Sevres konservatorijas jauniešu kamerorķestris, Rīgas Doma zēnu koris un trīs  tenori, Normunds Rutulis, grupa “Putnu balle”, jauniešu pūtēju orķestris “Auseklītis” (Rīga), Dzintars Čīča, Preiļu Valsts ģimnāzijas VIA “Green Novice”, Preiļu novada Kultūras centra jauniešu pūtēju orķestris, Aisha, Alex, Anmary, Arnis Mednis.
 Jūlijā notika PHARE projekta “Preiļu pils un parka rekonstrukcija Darījumu centra izveidei” noslēgums.
 Deju kolektīvs “Gaida” guva panākumus starptautiskajos deju festivālos “Veidosim pasauli labāku” Ukrainā un CIOFF Polijā.
 Notika Preiļu novada čempionāts futbolā.

Augusts
 20. augustā Preiļos pirmo reizi Latvijā notika pirmais “Slow food” biedrības festivāls “Lauku mielasts”. Pasākumā piedalījās Austrijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Vernfrīds Keflers, 8. Saeimas deputāte Elita Šņepste, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze un vides ministrs Raimonds Vējonis.
 27. augustā Aizkalnes pagastā notika ģimeņu saiets sportiskā garā.
 Augustā Preiļu novada senioru ansamblis “Virši” un senioru dāmu deju kopa piedalījās Latgales novada senioru festivālā Ludzā un starptautiskajā senioru deju festivālā Jūrmalā.
 ERAF atbalstīja Preiļu novada domes projektu “Preiļu pilsētas centrālā krustojuma rekonstrukcija”.
 Uzsāka trīsstāvu ēkas Raiņa bulvārī rekonstrukcijas darbus. 
 Noslēdzās jaunās bibliotēkas ēkas rekonstrukcijas 1. kārta.
 Mūsu novadnieks Eduards Upenieks uzsāka Preiļu parka kapličas renovācijas darbus.
 Notika 5. Preiļu novada čempionāts pludmales volejbolā.

Septembris
 2. septembrī Preiļu parkā notika Latvijas atklātā spēkavīru čempionāta 8. posms un tradicionālais Zinību dienas koncerts.  
 10. septembrī norisinājās Preiļu novada čempionāts vasaras makšķerēšanā.
 12.- 23. septembrim Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis piedalījās starptautiskā apmācību programmā “Ilgtspējīga pilsētu attīstība globalizācijas apstākļos” Taivānā.
 16. septembrī tika atklāta Preiļu 1. pamatskolas piebūve. Svinīgajā pasākumā piedalījās 8. Saeimas deputāti Atis Slakteris un Elita Šņepste.
 Septembrī notika tradicionālās Dzejas dienas. 
 Preiļu 2. vidusskolā skolēni padziļināti sāka apgūt mājturību un tehnisko grafiku.

Oktobris

 11. oktobrī par Preiļu novada domes izpilddirektoru iecēla Vladimiru Ivanovu.
 27. oktobrī Preiļos darba vizītē bija ieradusies Latvijas vēstniece Baltkrievijā Maira Mora.
 28. oktobrī atklāja pirmskolas izglītības “Pasaciņa” filiāli ”Auseklītis” un bērnu rotaļu un attīstības centru Sociālā dienesta ēkā. Pasākumā piedalījās 8. Saeimas deputāte Elita Šņepste un Bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks.
 28. oktobrī Preiļu Kultūras namā koncertēja grupa ”Līvi”.
 Preiļu Valsts ģimnāzija ieguva 2. vietu pilsētu skolu grupā un saņēma Draudzīgā aicinājuma balvu.


 


  Novembris
 2. novembrī Preiļu 2. vidusskolas trenažieru zāles atklāšanā piedalījās 8. Saeimas deputāts Pāvels Maksimovs.
 16.novembrī noslēdzās konkurss “Brīvības cīņu pieminekļa izveide Preiļos”. Konkursa uzvarētājs – projekts “Smaile”, autori – tēlnieks Gļebs Panteļejevs un arhitekts Andris Veidemanis; 2. vieta piešķirta projektam ar devīzi „Obelisks”,  projekta autori – tēlniece Olga Šilova un arhitektu birojs ARHIS; 3. vieta piešķirta projektam ar devīzi „55155”, autori – tēlniece Olita Nigule un arhitekts Teodors Nigulis.
 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā Ministru prezidenta Aigara Kalvīša Pateicības rakstus saņēma 4 Preiļu novada iedzīvotāji, 20 iedzīvotāji tika apbalvoti ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem.
 24. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijas ēkā atklāja Informācijas tehnoloģiju (IT) centru. Pasākumā piedalījās reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Māris Kučinskis.
 26. novembrī Preiļu džudisti guva uzvaru starptautiskajā bērnu džudo čempionātā Igaunijā.
  Noslēdzās Paulāna ielas posma un Preiļu 2. vidusskolas teritorijas labiekārtošanas darbi.
 Jaunizveidotais Preiļu novada Biznesa koordinācijas un attīstības centrs uzsāka aktivitātes uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai.

Decembris
 Noslēdzās kārtējais Preiļu novada čempionāts volejbolā.
 Tika uzsākta Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana.
 9. decembrī Preiļu IT centru apmeklēja Īpašo uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās Jānis Reirs. 
 12. decembrī Preiļu 1. pamatskola un Preiļu 2. vidusskola saņēma dāvinājumu datorklašu labiekārtošanai no Taipejas misijas Latvijā. 
 15. decembrī Preiļos notika “Mājokļu aģentūras” informatīvā diena par dzīvojamo māju apsaimniekošanu. 
 18. decembrī Preiļos muzicēja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris.
30. decembrī Preiļu novada Kultūras namā notika tradicionālā Vecgada Lielā balle.


Pēdējās izmaiņas: 07.01.2006.