Iedzīvotājus iepazīstina ar jauno siltuma tarifa projektu

05.01.2006.

  Pagājušā gada nogalē Preiļu pilsētas iedzīvotāji tika iepazīstināti ar Daugavpils reģionālajā sabiedrisko pakalpojumu regulatorā iesniegto siltuma tarifa projektu. Sapulcē piedalījās Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora valdes loceklis Jānis Liepa, Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un grāmatvedis Jevģenijs Kuzņecovs.
  Jānis Mūrnieks izklāstīja iedzīvotājiem, ka jauna siltuma tarifa projekta iesniegšana bija plānota. Energoresursu un pakalpojumu cenas aug ļoti strauji. Preiļos siltuma tarifs nav mainīts kopš 2001. gada, tāpēc jaunajam tarifam jābūt atbilstošam šim laika periodam. Preiļi ir arī viena no retajām Latgales pašvaldībām, kur karstais ūdens visu gadu tiek nodrošināts par ļoti zemu tarifu – 1,08 Ls par viena ūdens kubikmetra uzsildīšanu, kas neatbilst reālajām izmaksām.
Jānis Mūrnieks uzskata, ka tarifu bija jāpaaugstina pakāpeniski jau iepriekšējos gados. Sabiedrisko pakalpojumu regulators izvērtēs iesniegtā projekta pamatotību. Ar tarifa projekta aprēķiniem, kas ir ekonomiski pamatoti, interesenti var iepazīties SIA “Preiļu saimnieks”. Šobrīd iedzīvotājiem nav pamata uztraukties, jo, iespējams, iesāktā apkures sezona tiks pabeigta ar esošo tarifu.
  Domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs uzsvēra, ka, augot energoresursu un pakalpojumu cenām, jāatrod optimālākais variants gan siltuma piegādātājam, gan tā patērētājiem, jo valstī ir gadījumi, kad siltuma piegādātājs bankrotē. 
  Ministru kabineta noteikumu projekts paredz, ka par siltumu būs jānorēķinās pēc siltuma skaitītāju rādītājiem. Nekur pasaulē nav tādas pieredzes, ka siltumu mēra kvadrātmetros. Norēķins starp piegādātāju un patērētāju notiks tikai ar siltuma skaitītājiem. SIA “Preiļu saimnieks” uzstādīs siltuma skaitītājus katrā daudzdzīvokļu mājā visā pilsētā. Viena skaitītāja cena ir ap 500 latiem, ko būs pakāpeniski jāapmaksā iedzīvotājiem pašiem. “Paredzu to, ka iedzīvotāji sāks domāt par siltuma taupīšanu un paši arī noteiks, cik augsta temperatūra būs dzīvokļos”, ir pārliecināts Vladimirs Ivanovs.
  Jānis Mūrnieks uzskata, ka, iekārtojot siltummezglu un sabalansējot stāvvadus katrā mājā, siltums visos dzīvokļos būs vienāds. Neviens nevarēs justies kopējā mājā kā vientuļā salā, katram vajadzēs rēķināties ar pārējiem mājas iemītniekiem un saņemt vienādu siltuma daudzumu.
  Jānis Liepa informēja iedzīvotājus, ka sabiedrisko pakalpojumu regulators sīki skatīs iesniegto siltuma tarifa projektu. Līdz 10. janvārim iedzīvotāji vēl var iesniegt rakstiskus priekšlikumus. Sabiedrisko pakalpojumu regulators ir atbildīgs ne tikai par to, lai siltuma tarifs būtu pamatots iedzīvotājiem, bet arī par to, lai siltuma piegādātājam būtu attīstības perspektīva, lai apkure pilsētā tiktu garantēta arī turpmākajos gados. Jānis Liepa norādīja, ka siltuma patēriņam jābūt uzskaitītam, un katram no mums jāzina, par ko mēs maksājam. Būs jāveic atbildīgo darbinieku apmācība un jāsāk domāt par siltumenerģijas taupīšanu.
Krāslavā siltuma tarifs ir noteikts 29,44 Ls/MWh, Rēzeknē apstiprinātais siltumtarifs sastāda 27,60 Ls/MWh.
Atgādinām, ka SIA “Preiļu saimnieks” siltuma tarifa projekts a/s “Preiļu siers” dzīvojamo māju mikrorajonā paredzēts 30,90 Ls/MWh, pārējā Preiļu pilsētas daļā – 28,20 Ls/MWh, juridiskām personām – 27,75 Ls/MWh + PVN.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 05.01.2006.