Preiļu novada skolas saņem dāvinājumu no Taipejas misijas Latvijā

12.12.2005.


  12. decembrī Taipejas misijas vadītājs Latvijā Metjū Lī ar Taipejas misijas pirmo sekretāru Andiju Činu apmeklēja Preiļus un pasniedza divām novada skolām, Preiļu 2. vidusskolai un Preiļu 1. pamatskolai, dāvinājumu – naudas čeku 5000 ASV dolāru vērtībā katrai. Līdzekļi paredzēti jaunu datoru iegādei, lai paplašinātu un labiekārtotu datorklases abās izglītības iestādēs.
  Kopā ar viesiem Preiļos bija 8. Saeimas deputāte Elita Šņepste. Deputāte vada Latvijas – Taivānas starpparlamentāro darba grupu un veicina Latvijas un Taivānas kontaktu stiprināšanu.
Viesi iepazinās ar abām novada skolām un ar interesi apskatīja Preiļu 2. vidusskolas muzeja eksponātus. 
  Metjū Lī pastāstīja, ka ar datorklašu ierīkošanu vēlas parādīt, ka starp Latvijas un Taivānas tautām ir izveidojusies sadarbība un draudzība. Taivāna ir valsts, kur, pateicoties informācijas tehnoloģiju un izglītības attīstībai, strauji aug ekonomika. Lai Latvija veiksmīgāk attīstītos, ir svarīgi katram skolēnam jau mācību procesa sākumā prast lietot datoru.
  Ja sadarbība būs veiksmīga, tad nākošajā gadā misijas pārstāvji Preiļos ieradīsies vēlreiz, lai svinīgi atklātu iekārtotos kabinetus.
  Misijas vadītājs izteica pateicību Elitai Šņepstei, kura koordinē darbu kontaktu veidošanā starp Latviju un Taivānu un pavēstīja, ka Latvijā labprāt iemācītos arī slēpot.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.