Mūžizglītības koordinācijas tīkla aktivitāte pieaug

13.12.2005.

                                        


Arvien vairāk Latgales profesionālās un augstākās izglītības iestādes izsaka vēlmi aktīvi iesaistīties mūžizglītības stratēģijas izstrādes un ieviešanas koordinatoru tīklā.


  Mūžizglītības koordinatoru tīkla izveide notiek projekta „Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu ar Eiropas Savienības Struktūrfondu atbalstu realizē „Latgales reģiona attīstības aģentūra”. Pēc projekta vadītājas Sarmītes Teivānes teiktā, novada izglītības iestādes izrādījušas pārsteidzošu aktivitāti mūžizglītības problēmu risināšanā, kas ir labs priekšnoteikums projekta veiksmīgai realizācijai.
Savus pārstāvjus – profesionāļus darba grupā deleģējušas arī Latgales pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, kā arī komercstruktūras, kas nodarbojas ar izglītības pakalpojumu sniegšanu.
  Uz šo brīdi jau ir savākta apjomīga informācija par izglītības iespējām Latgalē, kas dod iespēju veikt pamatīgu analīzi šajā jomā. Koordinācijas darbā iesaistījusies arī Nodarbinātības Valsts Aģentūra (NVA), informējot par bezdarbnieku pārkvalifikācijas, tālākizglītības un konkurētspējas paaugstināšanas iespējām.
  Ar janvāri tiks uzsākta darba devēju personālpolitikas jautājumu izpēte. Salīdzinot no izglītības iestādēm, NVA un darba devējiem iegūto informāciju, varēs izdarīt secinājumus par reģiona izglītības programmu atbilstību darba tirgus prasībām un plānot nākotnē izglītības piedāvājumu.
Visu šo pasākumu rezultātā tiks izveidota unikāla datu bāze, kas būs noderīga gan darba un izglītības iespēju meklētajiem, gan darba devējiem un arī izglītības iestādēm.
  Mūžizglītības stratēģijas izstrāde Latgalē turpināsies līdz 2007. gada 31. decembrim un kopumā izmaksās 90000 Ls. No tiem 67500 Ls tiks finansēti no  Eiropas Sociālā Fonda un 22500 Ls no Latvijas Valsts budžeta.


Aigars Smagars
SO “Latgale Eiropā”

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.