Preiļu novadā sākusies teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana

30.11.2005.


  Preiļu novada domes 2005. gada 16. novembra sēdē tika pieņemts lēmums par Preiļu novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas grozījumu pirmās redakcijas un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu. Iedzīvotāji sabiedriskajā apspriešanā var piedalīties no 2005. gada 1. decembra līdz 2006. gada 16. janvārim. Teritorijas plānojuma materiāli ir pieejami Preiļu novada domē, Tirgus laukums 1, Preiļos. 2. stāva vestibilā ir izvietots kartogrāfiskais materiāls, 8. kabinetā – rakstiskais materiāls.
  Savus priekšlikumus jūs varat iesniegt Preiļu novada domē. 12. decembrī plkst. 16.00 aicinām iedzīvotājus uz tikšanos Preiļu novada kultūras namā, lai klātienē diskutētu par ierosinājumiem novada teritorijas plānojuma grozījumos.
  


 – Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumi.  1.redakcija (pdf) 
 – Preiļu novada vides pārskats. 1. redakcija (pdf)
 – Attīstības programma (pdf)
 – Apbūves noteikumi (pdf)

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.