Svinīgi atklāts informācijas tehnoloģiju centrs Preiļu novadā

24.11.2005.


  24. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijas ēkā projekta “IT infrastruktūras un cilvēkresursu prasmju pilnveidošana Preiļu novada un rajona attīstībai” ietvaros svinīgi tika atklāts Informācijas tehnoloģiju (IT) centrs. Reizē tika vērtas durvis arī biznesa koordinācijas un attīstības centram, kura pakalpojumus un konsultācijas varēs izmantot uzņēmēji, studenti un visi interesenti.
IT centra svinīgajā atklāšanā piedalījās arī reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Māris Kučinskis.
  Kopējais projekta finansējums sastāda 118 331 latu, 75 % no tā ir ERAF finansējums, 25 % – pašvaldības līdzekļi. Datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas piegādei IT centram un Preiļu novada domei izlietoti 104 888 lati. Interneta savienojuma izveidei atvēlēts 3691 lats. Ārpus projekta finansējuma Ls 3000 dome ir piešķīrusi mēbeļu iegādei IT centrā.
  Otrajā projekta posmā tiks ieviesta elektroniskā dokumentu vadības sistēma Preiļu novada domē, kam paredzēti 11 000 lati. Projekta ietvaros plānots apmācīt 80 domes un rajona iestāžu darbiniekus.
  IT centra vadītājs Juris Erts pastāstīja, ka projekta mērķis ir veicināt Preiļu novada un rajona attīstību, nodrošinot e-pārvaldes praktisku ieviešanu Preiļu novadā un Latgales pašvaldību darbinieku kompetences paaugstināšanu šajā jomā. Projekta turpinājumā ir plānots nodrošināt pašvaldības informatīvā darba optimizāciju un racionālu iedzīvotāju apkalpošanas servisu. Tas veicinās arī uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot informatīvo un IT konsultāciju servisu. Šobrīd notiek plaša “papīru komunikācija” starp valsts iestādēm, jo informācijas apmaiņai nav izveidotas atbilstošas un drošas datorsistēmas. Iedzīvotājiem daudzi pakalpojumi nav pieejami elektroniskā formā. Tajā pašā laikā lielai daļai valsts iedzīvotāju vecumā no 35 līdz 60 gadiem trūkst nepieciešamo zināšanu datora un interneta lietošanā. Bieži vien datori netiek izmantoti vispār vai tiek izmantoti kā rakstāmmašīnas.
  Kā norādīts Nacionālajā programmā, IT nozare var kļūt par vienu no perspektīvākajām ekonomikas attīstības nozarēm un panākt augstas virsvērtības radīšanu valstī, novēršot intelektuālā potenciāla aizplūšanu uz citām valstīm. 

Pēdējās izmaiņas: 24.11.2005.