Piedāvājam interaktīvu informāciju “Silajāņu keramiķi”

01.11.2005.

Piedāvājam interaktīvu informāciju “Silajāņu keramiķi”, kura veidota projekta “Latgales kultūras mantojums – Silajāņu keramiķu darbi elektroniskajos informācijas nesējos” ietvaros.
Interaktīvā sadaļa “Silajāņu keramiķi” skatāma Preiļu rajona galvenās bibliotēkas mājas lapā www.preilubiblioteka.lv, tā tapusi izmantojot Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja filiāles Raiņa muzejs “Jasmuiža” keramikas krājumus, kā arī Aizkalnes pagasta un Preiļu rajona galvenās bibliotēkas novadpētniecības materiālus.
Projekts īstenots pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts”, kā arī Valsts aģentūrai “Kultūras informācijas sistēmas”; Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejam; Preiļu novada Kultūras centram un Preiļu rajona padomei.


Projekta vadītājs Uldis Eglītis 

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2005.