15. decembrī valsts aģentūra „Mājokļu aģentūra” rīkos Informatīvo dienu Preiļos.

15.12.2005.


 Valsts aģentūra „Mājokļu aģentūra”, sadarbojoties ar Latvijas reģionu pašvaldībām, turpina rīkot Informatīvās dienas. 15. decembrī šāda Informatīvā diena notiks Preiļos. 
Informatīvās dienas tiek organizētas ar mērķi informēt namu apsaimniekotājus un dzīvokļu īpašniekus par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem, kas īpaši svarīgi šobrīd, kad dzīvojamo māju privatizācija tuvojas noslēgumam, turklāt iedzīvotāji arvien vairāk sāk domāt par savu māju siltināšanu un ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu.
Interesenti varēs iegūt konkrētu informāciju par mājokļu likumdošanu, dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, enerģijas taupīšanas pasākumiem mājokļos, kā arī ēku renovācijai piedāvātajām kreditēšanas iespējām. 
 Pasākuma norises vieta – Preiļu kultūras namā Raiņa ielā 28. Sākums – pulksten 11.00. Pasākumu atklās Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs. Seminārs paredzēts dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldību pārstāvjiem.


Informatīvās dienas Preiļos, darba kārtība

Semināru vadīs: Ineta Ignatāne, V/a “Mājokļu aģentūra” Latgales reģionālās vienības vadītāja vietniece


 
11.00-11.10


Uzruna. Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.
                          


11.10.-11.30


Filmas “Māja” demonstrācija
 


11.30-12.00


Dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšana un topošie likumprojekti. Indulis Krauze, V/a “Mājokļu aģentūra” Tiesību departamenta direktors


 


12.00-12.30


Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana. Velga Žagare, V/a “Mājokļu aģentūra” Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja


 


12.30-12.45


Dzīvokļu īpašnieku apmācība.Evija Zundāne, V/a “Mājokļu aģentūra” Apmācību nodaļas vadītāja


 


12.45-13.15


Enerģijas taupīšanas pasākumi mājokļos. Energoaudits. V/a “Mājokļu aģentūra” Mājokļu attīstības departaments


 


13.15-13.45


Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pieredze. Svetlana Deņisova, dzīvojamās mājas Atmodas ielā 6, Rēzeknē pilnvarotā persona


 


13.45-14.15


Daudzdzīvokļu māju kreditēšana. Aizņēmuma pieprasījums, prasības, nepieciešamie dokumenti, maksājumu un likmju veidi. AS Hansabanka
 


14.15


Diskusijas

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2005.