Nolikums “Preiļu novada goda pilsoņa nosaukuma piešķiršana”

25.11.2005.

                                                        Apstiprināts ar Preiļu novada domes 2005.gada 10.marta sēdes lēmumu protokols Nr.3, punkts 2.3.


PREIĻU NOVADA DOME
NOLIKUMS
PREIĻU NOVADA GODA PILSOŅA NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANA1. Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķir izcilām personībām, kuras ir dzimušas, dzīvojušas, strādājušas vai mācījušās Preiļu novadā un ir devušas būtisku ieguldījumu Preiļu novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē vai ir devušas būtisku ieguldījumu Preiļu novada iestāžu, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju attīstībā.

2. Pretendentus Goda pilsoņa nosaukumam izvirza:
  a. Preiļu novada domes deputāti,
  b. Preiļu novadā esošo valsts, pašvaldības iestāžu un nevalstisko
organizāciju vadītāji.

3. Izvirzītājs rakstiski pamato pretendenta atbilstību nosaukuma piešķiršanai.

4. Izvirzītāja informācija par Goda pilsoņa nosaukuma pretendentu publicējama novada laikrakstā ,,Preiļu Novada Vēstis” un citos masu mēdijos.

5. Ne ātrāk kā mēneša laikā un ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc publikācijas novada dome pieņem galīgo lēmumu par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu.

6. Goda pilsonim tiek šādas pasniegtas regālijas:
  a. Goda pilsoņa apliecība,
  b. Goda pilsoņa (sudraba, zelta) nozīme / žetons.

7. Regālijas pasniedz novada domes priekšsēdētājs valsts vai novada
svētkiem rīkotos pasākumos.

8. Gadījumos, kad Goda pilsonis dzīvo ārzemēs un nav plānojis drīzumā
apmeklēt Latviju, ar viņa piekrišanu regālijas var nosūtīt pa pastu.Preiļu novada domes priekšsēdētājs: J.Eglītis


 

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2005.