Latvijas Republikas proklamēšanas dienā ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvotās personas

23.11.2005.


Preiļu 1.pamatskolas tehniskā darbiniece Antoņina Akmene – par kārtīgu un apzinīgu darbu,
Preiļu 1.pamatskolas bibliotēkas vadītāja Janīna Belajeva – par apzinīgu darbu un ieguldījumu skolas bibliotēkas attīstībā,
Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre Anita Danilova – par ilggadīgu un apzinīgu darbu,
Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Eleonora Greivule – par ilggadīgu un godprātīgu darbu,
Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes komandiera vietnieks Civilās aizsardzības jautājumos Anatolijs Greivulis – par ilggadīgu, apzinīgu darbu un ieguldījumu civilās aizsardzības pasākumu organizēšanā Preiļu rajonā,
A/s “Preiļu siers” elektromehānisko iekārtu mehāniķis Pēteris Ivbulis –par ieguldījumu a/s “Preiļu siers” attīstībā,
Biedrības “Preiļu NVO centrs” un “Preiļu Sieviešu klubs” valdes priekšsēdētāja Elita Jermolajeva – par ieguldījumu pieaugušo izglītības organizēšanā Preiļu rajonā,
Aizkalnes pamatskolas skolotāja un Jasmuižas mazpulka vadītāja Ingrīda Kampāne –par radošu pedagoģisko darbību skolēnu izglītošanā un audzināšanā,
SIA “Jēkabpils autobusu parks” transporta kustības operatore Svetlana Kokina – par ilggadīgu un apzinīgu darbu,
SIA “Preiļu saimnieks” katlu mašīnists Aleksejs Kondratjevs – par ilggadīgu un apzinīgu darbu,
SIA “Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas vadītājs Antons Krišāns –par ieguldījumu komunālās saimniecības attīstībā Preiļu pilsētā,
Zemnieku saimniecības “Pauguru mājas” īpašnieka Jānis Kručāns – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Preiļu novadā,
Biedrības “Mūsmājas” valdes locekle Terēzija Krumpāne – par ieguldījumu sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā Preiļu pilsētā,
Aizkalnes pamatskolas pavāre Lidija Kursīte – par ilggadīgu un apzinīgu darbu,
Preiļu novada kultūras centra Preiļu kultūras nama zāles pārzine Marija Lāce – par apzinīgu un godprātīgu darbu,
Preiļu 2. vidusskolas skolotāja Nadežda Masenkova – par ieguldīto pedagoģisko darbu jaunās paaudzes izglītošanā,
Preiļu rajona bērnu un jauniešu centra pulciņa skolotāja Natālija Onufrijeva – par radošu un mērķtiecīgu darbu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā,
SIA “Preiļu saimnieks” ūdensapgādes daļas vecākais atslēdznieks Andrejs Pozdņakovs – par ilggadīgu un apzinīgu darbu,
Preiļu 1.pamatskolas skolotājs Pēteris Skutelis – par ilggadēju pedagoģisko darbību skolēnu izglītošanā,
A/s “Preiļu siers” siera meistare Viktorija Skutele –par ieguldījumu a/s Preiļu siers” attīstībā,
SIA “Preiļu saimnieks” būvgaldnieks Oļģerts Sporāns – par ilggadīgu un apzinīgu darbu,
Aizkalnes pagasta centra lietvede un sociālā darbiniece Gunta Uzuleviča – par ieguldīto darbu Aizkalnes pagasta iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanā,
Preiļu novada kultūras centra jauniešu pūtēju orķestra vadītājs Roberts Višķeris – par veiksmīgu un profesionālu darbu jauniešu muzikālajā izglītošanā.

Pēdējās izmaiņas: 23.11.2005.