Apbalvo ar Ministru prezidenta Pateicības rakstiem

23.11.2005.


Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu un par ieguldījumu Preiļu novada un rajona attīstībā Ministru prezidenta Aigara Kalvīša Pateicības rakstus saņēma Anita Ciša (a/s ”Preiļu siers”), Juris Erts (Preiļu Valsts ģimnāzija), Jānis Griboņiks (Saunas pagasts), Jānis Kupris (Riebiņu novads), Andris Pastars (Riebiņu novads), Nora Šņepste (Preiļu 1.pamatskola), Aivars Ziemelis (Aizkalnes pagasts).

Pēdējās izmaiņas: 23.11.2005.