Pateicība Preiļu 1. pamatskolas skolēniem par piedalīšanos a/s „Latvijas Gāze” rīkotajā konkursā

22.11.2005.


 Novembra sākumā Preiļu 1. pamatskolas 2.b un 4.c klases skolēni un audzinātājas Anita Caica un Rasma Bilzēna saņēma a/s „Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētāja parakstītu pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā, kura mērķis bija veicināt bērnu izpratni par gāzi, tās izmantošanu, veicamajiem drošības pasākumiem un rīcību krīzes situācijās.

Pēdējās izmaiņas: 22.11.2005.