Preiļu novada domes piedāvājums

16.11.2005.

Sakarā ar novada teritorijas labiekārtošanu Preiļu novada dome piedāvā interesentiem iegādāties un novākt trīspadsmit 24 m dzelzsbetona arkveida kopnes turpmākajai izmantošanai savām vajadzībām. Vienas kopnes svars ir 19,2 t, kopnes ražotas 1986. gadā. Deviņas kopnes atrodas Preiļos, Liepu ielā pretī daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Nr. 36 Rēzeknes ielā, četras kopnes atrodas pie Preiļu pagasta autoceļa uz Badelku, apmēram 3 km no Preiļiem.
Dome piedāvā arī noslēgt vienošanos par ārējās siltumtrases konstrukciju (metāla caurules, dzelzsbetona balsti un to pamati) demontāžu un siltumtrases joslas rekultivāciju posmā no Mehanizatoru ielas katlu mājas līdz a/s „Preiļu siers” teritorijai.
 Savus priekšlikumus un piedāvājumus iesniegt Preiļu novada domes tehniskajā daļā, Tirgus laukumā 1, Preiļos, kontaktpersona Jānis Skutels, tālr. 5322737 vai 6432521.

Pēdējās izmaiņas: 16.11.2005.