Vecāki labprāt iesaistās klases dzīvē

09.11.2005.


Lai aktualizētu drošības jautājumu nozīmīgumu ikdienas dzīvē un aktivizētu vecāku un skolas sadarbību, Preiļu 1. pamatskolas 5.b klases audzinātājai nāca talkā skolēnu vecāki. Un tā klases stundās pārrunāt par drošību uz ielas labprāt piekrita Vilis Patmalnieks, Preiļu rajona Policijas pārvaldes Kārtības policijas Ceļu policijas priekšnieks, par elektrodrošības svarīgumu stāstīja un uz jautājumiem atbildēja Elektrotīklu vadītāja vietniece Galina Trusova, bet Ceļu satiksmes drošības direkcijas priekšnieks Andris Strods iepazīstināja bērnus – nākamos riteņbraucējus – ar riteņbraucēju pienākumiem.


Ilga Eglīte, Preiļu 1. pamatskolas 5.b klases audzinātāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2005.