Tevi atceras, ciena un godina

04.11.2005.


  Dzērves uz spārniem ir aiznesušas vasaru. Ir rudens – apceres un atceres laiks. Katru gadu rudens pusē Preiļu 1. pamatskola aicina uz tikšanos savus pensionētos skolotājus un tehniskos darbiniekus. Tie ir sirsnīgi un gaidīti mirkļi: tiek apsveikti gada jubilāri, skolēni koncertā demonstrē savus talantus mākslinieciskajā pašdarbībā, skolas direktors raksturo aizvadītā posma sasniegumus, iepazīstina ar izmaiņām skolotāju kolektīva sastāvā, mācību telpu izvietojumā.
   Arī šoruden, 4. novembrī, pensionāru vakarā sveicām 75 gadu jubilejā sākumskolas skolotāju Jevgēniju Loginu un 85 gadu jubilejā tehnisko darbinieci Veroniku Ivdru. Sirsnīgie apsveikuma vārdi no skolas direktora Alda Adamoviča un skolas arodkomitejas priekšsēdētājas Annas Bernānes, ziedi un piemiņas veltes, visu klātesošo atsaucība un skolēnu koncerts priecēja jubilārus.
   Īpašu interesi vakara dalībniekos izraisīja ekskursija pa skolas jaunās piebūves telpām. Atmiņu kamoliņš ritinājās vakara saviesīgajā daļā. Ar svētu klusuma brīdi tika godināti aizgājušie mūžībā.
  Ciemiņi ļoti atzinīgi vērtēja to, ka visa vakara gaitā viņi bija skolas administrācijas, arodkomitejas un skolotāju uzmanības lokā. Omulību raisīja arī ar mīlestību un gaumi SIA „Arka” klātais mielasta galds. Vakara ieguvums – atziņa, ka tu neesi aizmirsts, tevi atceras, ciena un godina.


Rita Lustika, Preiļu 1. pamatskolas arodkomitejas locekle

Pēdējās izmaiņas: 04.11.2005.