Informācija darba devējiem

31.10.2005.


Preiļu novada dome informē, ka „Nodarbinātības valsts aģentūra” izsludina darba devēju pieteikšanos īstenot 2006. gadā bezdarbnieku nodarbinātības aktīvos pasākumus: 

– „Algoti pagaidu darbi”,
– „Invalīdu – bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība”,
– „Mērķgrupu bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība”.

Pieteikumi bezdarbnieku nodarbinātības organizēšanai jāiesniedz līdz 2005. gada 15.novembrim Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, kuras administratīvajā teritorijā darba devējs ir paredzējis īstenot nodarbinātības aktīvo pasākumu. Papildus informāciju var uzzināt NVA Preiļu filiālē, pieteikuma veidlapas un pasākumu organizēšanas kārtība atrodama www.nva.lv, sadaļā „darba devējiem”.
PREIĻU NOVADA DOME AICINA IESTĀŽU VADĪTĀJUS UN UZŅĒMĒJUS AKTĪVI IZMANTOT IESPĒJU PIETEIKTIES UN ĪSTENOT BEZDARBNIEKU AKTĪVOS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMUS 2006. GADĀ.

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2005.