Latgalē izveidots mūžizglītības stratēģijas izstrādes un ieviešanas koordinatoru tīkls

31.10.2005.


  Piektdien 21. oktobrī ir izveidota darba grupa, kas koordinēs Nacionālās programmas „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana” īstenošanu Latgales reģionā.
Savus pārstāvjus – profesionāļus darba grupā deleģējušas Latgales pašvaldības, izglītības iestādes, augstskolas, nevalstiskās organizācijas, kā arī komercstruktūras, kas nodarbojas ar izglītības pakalpojumu sniegšanu. Lai paaugstinātu darba grupas kompetenci, pašvaldības uz to virzījušas gan izglītības speciālistus, gan arī attīstības plānotājus. Preiļu novada domi reģionālajā darba grupā pārstāvēs Zigmārs Erts
  Mūžizglītības koordinatoru tīkla izveide ir pirmais solis projekta „Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” ieviešanā. Projektu ar Eiropas Savienības Struktūrfondu atbalstu realizē „Latgales reģiona attīstības aģentūra”. Tās vadītājs Māris Bozovičš atzina, ka līdz ar koordinatoru tīkla izveidi beidzot ir uzsākts reāls darbs mūžizglītības jomā, kam Latgalē ir gatavojušies pusotru gadu.
  Latgale ir pirmais reģions valstī, kur reāli uzsākta Nacionālās programmas mūžizglītības jomā realizācija. Tāpēc koordinatoru tīkla izveides brīdī klāt bija arī šīs programmas iniciatore Izglītības un Zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un tālāk izglītības departamenta Profesionālās nodaļas vadītāja Inta Vadone.
  Projekta vadītāja Sarmīte Teivāne jaunizveidotās koordinācijas struktūras pārstāvjus informēja par projekta norises gaitu un tā gaidāmajiem rezultātiem. Projekta „Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana” mērķis ir izveidot ilgspējīgu mūžizglītības atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu mūžizglītības attīstību atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģionu ekonomiskās attīstības plāniem.
Mūžizglītības stratēģijas izstrāde Latgalē līdz 2007. gada 31. decembrim kopumā izmaksās 90000 Ls. No tiem 67500 Ls tiks finansēti no  Eiropas Sociālā Fonda un 22500 Ls no Latvijas Valsts budžeta.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.