Preiļu rajona Galvenā bibliotēka piedāvā

25.10.2005.


  Tradicionāli bibliotēka tiek uzskatīta par iestādi, kas krāj, apstrādā un glabā iespieddarbus, bet bibliotekārs ir darbinieks, kas pārzina grāmatu krājumu un izsniedz grāmatas lasīšanai. Lielā mērā tas joprojām tā arī ir, bet klāt ir nākušas daudzas jaunas funkcijas, un bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsts kļuvis daudz plašāks un mūsdienīgāks.
  Jau otro gadu valstī tiek realizēts Valsts vienotās bibliotēku sistēmas (VVBIS) projekts, kura mērķis ir izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas sistēmu, kas nodrošinātu universālo informācijas pakalpojumu ikvienam iedzīvotājam.
  VVBIS projekta ietvaros Preiļu RGB ir ieguvusi tehnisko nodrošinājumu – serveri, datorus un nepieciešamo programmatūru, regulāri notiek darbinieku apmācība informācijas tehnoloģiju jomā.
  2002. gadā pilotprojekta “Informācijas pieejamības nodrošinājums Preiļu rajona bibliotēkās” ietvaros tika izveidota bibliotēkas mājas lapa www.preilubiblioteka.lv, kurā ir pieejamas Preiļu RGB sagatavotās on-line režīmā izmantojamas datu bāzes.
  Bibliotēkas darbinieki paši veido Preiļu rajona bibliotēku Elektronisko kopkatalogu, kurā jau ir pieejama informācija par 30721 nosaukumiem. Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks, kuram ir pieejams internets, atverot šo katalogu (bibliotēkas mājas lapā), var noskaidrot, vai viņu interesējošā grāmata ir atrodama kādā no rajona bibliotēkām. Katalogā ir pieejams arī grāmatu bibliogrāfiskais apraksts.
  Otrs nozīmīgs pašu veidots informācijas avots ir Preiļu rajona novadpētniecības elektroniskā datu bāze, kurā ir atrodama informācija par bibliotēkā uzkrātajiem novadpētniecības materiāliem, kā arī Preiļu novada domes sēžu protokolu bibliogrāfiskie apraksti. Datu bāze tiek regulāri papildināta, un šobrīd tajā ir atrodami vairāk nekā 12 000 apraksti. Bibliotēkas mājas lapā ir ievietoti arī Preiļu novada domes sēžu protokolu pilnteksti. Te var atrast arī rajona bibliotēkās abonēto preses izdevumu katalogu, noskaidrot, kādas jaunas grāmatas bibliotēka ir iegādājusies un uzzināt par citām aktualitātēm.
  Preiļu RGB mājas lapa sniedz iespēju izmantot citu bibliotēku katalogus: Līvānu novada centrālās bibliotēkas katalogu un 8 valsts nozīmes bibliotēku elektroniskos kopkatalogus. Īpaši jāatzīmē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta analītikas datu bāze, kas ļauj ātri un vienkārši noskaidrot, kādos turpinājizdevumos (laikrakstos, žurnālos, rakstu krājumos) ir informācija par kādu noteiktu tēmu.
  Ar valsts atbalstu Preiļu RGB ir iespēja abonēt autorizētās on-line režīmā izmantojamās datu bāzes, kuras bibliotēkas apmeklētājiem ir bezmaksas.
  „Letonika” sniedz sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Patlaban Letonikas resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, Latvijas vēstures datorenciklopēdiju, interneta lappušu norādes.
  Lursoft datu bāzē ietilpst uzņēmumu reģistrs, sabiedrisko organizāciju datu bāze, Latvijas adrešu datu bāze, komercķīlu reģistrs, maksātnespējas un bankrotu, ārējo juridisko personu un tiesas procesu datu bāzes, LR IeM PD izsniegtās licences, kā arī Lursoft laikrakstu bibliotēka, kurā dažu sekunžu laikā varat atrast gan šīsdienas numuru rakstus, gan rakstus, kas publicēti pirms vairākiem mēnešiem.
  NAIS (normatīvo aktu informācijas sistēma) aptver visus pēc 1990. gada 4. maija izdotos Latvijas Republikas valdības un parlamenta juridiskos aktus, daļu dokumentu, kas izdoti līdz otrajam Pasaules karam, ievērojamu daudzumu ministriju un Rīgas Domes izdoto normatīvo aktu. Tā ir datu bāze, kurā var atrast likumus un to grozījumus, noskaidrot, kādā preses izdevumā attiecīgais likums ir publicēts un vai tas joprojām ir spēkā.
  Mūsu bibliotēka piedāvā arī vairākas EBSCO datu bāzes. EBSCO ir viens no visplašākajām pilnu tekstu žurnālu, laikrakstu un citu informācijas avotu datu bāzu publicētājiem pasaulē. Šajās datu bāzēs ir atrodamas pilnu tekstu publikācijas visdažādākajās nozarēs (humanitārās un sociālās zinātnes, izglītība, māksla, literatūra, vēsture, filozofija, politika, fizika, ķīmija, medicīna u.c.). Bibliotēkā regulāri tiek piedāvāti arī citu ārvalstu datu bāzu bezmaksas izmēģinājumi, ir izveidota noderīgu bezmaksas interneta adrešu kartotēka. Informācija ir lasāma bibliotēkas mājas lapas sadaļā “Aktualitātes”.
  Lai nodrošinātu visu šo resursu pilnvērtīgu izmantošanu, bibliotēkā ir izvietoti 9 datori ar interneta pieslēgumu. Interneta izmantošana ir bezmaksas pakalpojums un interesenti var telefoniski rezervēt vietu pie datora sev izdevīgā laikā. Tiek piedāvāta arī iespēja strādāt arī ar datorprogrammām MS Word, MS Excel, MS PowerPoint un MS Access.
  Preiļu RGB darbojas arī Eiropas Savienības informācijas punkts, kurā ir atrodama Eiropas Savienības informācijas aģentūras sagatavotā un izdotā informācija par ES, Latvijas integrāciju ES un ar to saistītajiem procesiem. Bibliotēkas mājas lapā ir atrodamas interneta adreses portāliem, kas nodrošina aktuālu informāciju par ES.
  Protams, ka bibliotēkas darbinieki joprojām gādā arī par iespieddarbu komplektēšanu un īsteno bibliotēkas tradicionālo funkciju – izsniedz grāmatas lasītājiem. Grāmatu un citu iespieddarbu krājums tiek regulāri papildināts un atjaunots, ņemot vērā lasītāju vēlmes un ieteikumus. Mēs piedāvājam daiļliteratūru, uzziņu literatūru, preses izdevumus, mūsu krājumā pamazām ienāk arī kompaktdiski un video kasetes.
  Kāds reiz ir teicis: “Mūsdienīga bibliotēka ir vieta, kur kopā ar draugiem var nozust uz visu dienu. Noklausīties koncertu, paceļot internetā, saņemt īsu apmācību personisko finansu kārtošanā, apskatīt mākslas izstādi un, protams, lasīt grāmatas – tā ir daļa no iespējām, ko piedāvā moderna bibliotēka, vieta, kur var gandrīz visu – strādāt un mācīties, atpūsties un izklaidēties”.
  Mums vēl tāls ceļš ejams, lai īstenotu šo vīziju, bet mēs jau esam kādu šī ceļa posmu veikuši.
  Vienmēr būsiet laipni gaidīti mūsu bibliotēkā, kur strādā atsaucīgs un zinošs personāls, kas palīdzēs atrast nepieciešamo informāciju.

Anitra Poplavska
,
Preiļu RGB informācijas speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2005.