Noslēgusies cenu aptauja par Preiļu pilsētas ielu un laukumu attīrīšanu no sniega

25.10.2005.


 Preiļu novada domē noslēgusies cenu aptauja par Preiļu pilsētas ielu un laukumu attīrīšanu no sniega un slīdamības novēršanu 2005./2006. gada ziemas periodā.
 Paziņojumi tika izsūtīti VAS “Latgales ceļi” filiālei “Jēkabpils ceļi”, SIA “Preiļu saimnieks” un SIA SAU “Preiļi”. Piedāvājumi tika saņemti no SIA “Preiļu saimnieks” un VAS “Latgales ceļi” filiāles “Jēkabpils ceļi”.
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, komisija nolēma slēgt līgumu ar VAS “Latgales ceļi” filiāli “Jēkabpils ceļi” par pilsētas galveno ielu attīrīšanu no sniega un slīdamības novēršanu, kā arī par tranzīta Rīgas ielas uzturēšanu 2006. gadā.
Tranzīta Rīgas ielas uzturēšana 2006. gadā tiks veikta par sekojošām izmaksām: attīrīšana no sniega – 3,27 Ls par vienu gājienu, slīdamības novēršana ar mitro sāli – 8,79 Ls par vienu braucamo joslu, slīdamības novēršana ar smilts – sāls maisījumu – 12,70 Ls par braucamo joslu, bet bedrīšu remonts – 10,32 Ls/m².
Daugavpils, Rēzeknes, Brīvības, Aglonas un Rīgas ielu attīrīšana no sniega izmaksās 9,81 Ls/km, slīdamības novēršanai, kaisot ar sāls – smilts maisījumu, nepieciešams 14,50 Ls/km, lietojot mitro sāli – 11,26 Ls/km.
Ar SIA “Preiļu saimnieks” tiks slēgts līgums par pārējo ielu un laukumu attīrīšanu no sniega un slīdamības novēršanu, vajadzības gadījumā arī par sniega izvešanu no pilsētas. Pārējo pilsētas ielu attīrīšana no sniega izmaksās 8,62 Ls/km, bet laukumu sakopšanai būs jātērē 1,08 Ls/100m². Ielu un laukumu kaisīšana ar sāls – smilts maisījumu izmaksās 12,53 Ls/km, par sniega izvešanu no pilsētas maksāsim 70,30 Ls/100 m.
Preiļu novada Aizkalnes un Preiļu pagasta centru ceļu attīrīšanu no sniega 2005/2006.g. ziemas periodā veiks zemnieku saimniecība “Graubēni”. 1 km izcenojums Aizkalnes pagastā – Ls 5,55, Preiļu pagastā – Ls 5,65.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2005.