Aicinām cilvēkus ar psihiskās veselības traucējumiem

25.10.2005.

 
   Tevi uzrunā biedrība “Dzirksts” – atbalsta grupa cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem (turpmāk – CAPVT).
  Pašlaik esam apzinājuši 5 cilvēkus, ar kuriem uzturam saskarsmi un cenšamies balstīt. Mūsu biedrībai ir bijušas divas valdes sēdes, nupat uzrakstījām projektu Sorosa Fondam – Latvija, lūdzot finansiālu atbalstu darba prasmju attīstīšanai un atbalsta grupas darbībai. Ja projektu finansēs, varēsim algot psihologu, kurš vadīs grupas nodarbības. Risināsim jebkuru jautājumu, svarīgu cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem, – meklēsim palīdzību sadzīves sarežģījumos, izglītosim pacientu un cilvēktiesību jautājumos. Ceram atraisīt viņus, uzlabot saskarsmes spējas, iedrošināt. Atbalsta grupa būtu viņu balsts, spēks un ticības devēja.
Otrs projekta plānotais pasākums ir darba prasmju apgūšana amatnieku vadībā – vienkāršu koka darbu veikšana (putnu būrīšu, rāmju izgatavošana), aušana, šūšana, mezglošana, zīda apgleznošana, ādas apstrāde, keramika un pīšana. Visas nodarbības plānotas vienreiz nedēļā vienas stundas garumā. Amatniecības nodarbības paredzētas 3 mēnešu garumā, atbalsta grupa darbosies pastāvīgi.
  Tā kā psihiatrijas pakalpojumu lietotājus sargā likums un visas ziņas par saslimšanām ir konfidenciālas, nolēmām uzrunāt cilvēkus ar anketu starpniecību. Tās varēs saņemt pie Preiļu un Līvānu psihiatriem. Pie kabineta būs kastīte, kurā varēs atstāt atbildi. Anketēšana būs anonīma, bet, ja kāds vēlēsies, varēs par sevi atstāt ziņas. Radinieki, draugi un paši cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem, esiet atsaucīgi un aizpildiet anketas pat tad, ja negribat iesaistīties nekādās aktivitātēs. Jūsu atbildes sniegs mums ziņas par to, ko jums piedāvāt nākotnē un kā palīdzēt.
  Anketas sāksim izplatīt pēc projekta apstiprināšanas, tas ir, vēl šajā gadā. Atbalsta grupas un darba prasmju nodarbības notiks nākošajā gadā. Sekojiet informācijai “Preiļu Novada Vēstīs” un avīzē “Vietējā”.
  Atbalsta grupu un darba prasmju nodarbības plānots īstenot 2 grupās – Līvānos un Preiļos.   Aicinām piedalīties visus pilsētas un pagasta iedzīvotājus, kuriem ir psihiskās veselības traucējumi. Ja līdzekļu trūkuma dēļ nevarat nokļūt līdz nodarbību vietai, mēs varētu palīdzēt meklēt līdzekļus ceļa izdevumu segšanai.
  Neesiet vieni ar savām grūtībām ! Nāciet un risināsim tās kopīgi ! Topiet, kas esat!
Biedrība “Dzirksts”

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2005.