Eiropas Savienība atbalsta projektus neredzīgo integrācijai

14.10.2005.


Rīga, 14.10.2005. – Labklājības ministre Dagnija Staķe aicina atbalstīt cilvēkus ar redzes problēmām ne tikai 15. oktobrī – Starptautiskajā baltā spieķa dienā, bet arīdzan ikdienā. To mēs varam darīt dažādās situācijās – gan palīdzot šķērsot ielu un respektējot cilvēkus ar balto spieķi ceļu satiksmē, gan kā sociāli atbildīgi darba devēji, veicinot invalīdu nodarbinātību.


„Labs piemērs ir ES struktūrfondu līdzfinansētie projekti, kas strādā ar skatu nākotnē, palīdzot neredzīgam cilvēkam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Šobrīd tiek īstenoti četri tieši uz redzes invalīdiem mērķēti projekti, kuru kopējas izmaksas  ir gandrīz 120 tūkstošu latu” , norādīja  D. Staķe.  


„Viena no reālākajām iespējām šobrīd ir struktūrfondi, ar kuru atbalstu tiek īstenoti vairāki nozīmīgi  projekti cilvēkiem ar redzes problēmām,” atzīst Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Locāns. Viņš norāda, ka visiem projektiem ir viens kopējs mērķis, proti, palielināt redzes invalīdu  konkurētspēju un palīdzēt iekļauties sabiedrībā.


Latvijas neredzīgo biedrības Strazdumuižas organizācija ar Eiropas Sociālā fonda  (ESF) atbalstu Rīgā realizē projektu, kurā iesaistīsies 30 cilvēki ar redzes problēmām. Projekts palīdz motivēt neredzīgos cilvēkus algotam darbam, tādējādi paplašinot līdzvērtīgas līdzdalības iespējas sabiedrībā.


Šī projekta ietvaros tiek rīkoti vairāki  Baltā spieķa dienai veltīti pasākumi. Piemēram, 15. oktobrī plkst. 16.00 Strazdumuižas klubā tiks stāstīts par Balto spieķi, apbalvoti vietējā radio konkursu uzvarētāji un orientēšanās ar Balto spieķi sacensību dalībnieki.  Savukārt Strazdumuižas internātvidusskolas muzikālie kolektīvi priecēs klausītājus ar koncertu.


Cīravas arodvidusskola sadarbībā  ar Latvijas Neredzīgo biedrības Liepājas teritoriālo organizāciju realizē ESF projektu, kura ietvaros cilvēki ar invaliditāti tiek apmācīti darbam ar datoru. Ņemot vērā, ka parastie datorkursi ir dārgi un parasti notiek invalidiem nepielāgotā vidē, šādas bezmaksas apmācības ir pieprasītas. Projekta ietvaros izveidotā datorklase ir īpaši pielāgota cilvēkiem ar redzes problēmām: datoriem šeit ir lielāki monitori, un tie ir aprīkoti ar speciālu programmu vājredzīgiem cilvēkiem. 


Ar struktūrfondu līdzfinansējumu Latvijas Neredzīgo bibliotēkā tiks uzsākta grāmatu un dažādu informatīvo materiālu iespiešana Braila rakstā. Bibliotēkā top jauna nodaļa, kurā tiks piedāvāts līdz šim nebijis pakalpojums – informācijas izdruka Braila rakstā. Šeit reljefajā drukā tiks izdotas arī jaunākās grāmatas, tādējādi nodrošinot, ka  neredzīgajiem lasītājiem informācija ir pieejama gandrīz vienlaicīgi ar redzīgajiem.
Lai nodrošinātu šos pakalpojumus, jaunajā nodaļā būs vairākas jaunas darbavietas, kurās kā korektori strādās arī redzes invalīdi.


Savukārt Daugavpilī Latvijas neredzīgo biedrības teritoriālā organizācija ar ESF atbalstu īsteno sociālās rehabilitācijas programmu 21 cilvēkam ar redzes traucējumiem. Tajā ietilpst specializēta datorapmācība, darba terapijas nodarbības (pīšana no klūgām un veidošana), pašpalīdzības grupa un brīvā laika pasākumi. Projekta dalībnieki iegūs jaunas zināšanas un iemaņas, kas pavērs jaunas iespējas studēt, pašizglītoties un strādāt. Projekta ietvaros tiks izdota rokasgrāmata, ko savā darbā varēs izmantot sociālie darbinieki, psihologi un citi speciālisti, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 


80% no šo projektu izmaksām finansē Eiropas Sociālais fonds, bet 20 % – valsts budžets. Šo projektu ieviešanu nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds, bet par šo aktivitāšu atbilstību nozares politikai atbild Labklājības ministrija.


Atgādinām, ka kopš 1980. gada 15. oktobris ir atzīts par Starptautisko baltā spieķa dienu, kas tiek atzīmēta arī mūsu valstī. Neredzīgiem cilvēkiem spieķis kalpo galvenokārt tikai kā palīglīdzeklis šķēršļu konstatēšanai un pārvarēšanai. Neredzīgi cilvēki lieto baltas krāsas spieķi kā starptautisku standartu, lai tas būtu kā brīdinājuma zīme transportlīdzekļu vadītājiem. Baltais speķis ir atzīts par vienīgo un vispāratzīto neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pazīšanas zīmi.Plašāku informāciju LM Komunikācijas departamentā sniegs


direktores vietniece  Lelde Rāfelde (7021666, 6136160),
sabiedrisko attiecību speciālists Juris Vīgulis (7021590, 6184007)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.