Piešķir papildus līdzekļus

12.10.2005.


Sakarā ar trenažieru zāles darbības uzsākšanu dome piešķīra Ls 220 Preiļu 2. vidusskolai sporta inventāra iegādei, līdzekļus paredzot no novada domes budžeta sadaļas “Dotācija sportam”.
Šogad aprit 5 gadi, kopš darbojas Pensionāru biedrība (agrāk – Pensionāru apvienība). Ls 100 tika piešķirts Preiļu novada Pensionāru biedrības valdei pensionāru biedrības pasākuma organizēšanai, kurš notiks novembrī.
28. oktobrī svinīgi tiks atklāta pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāle, bet 2. novembrī bērnudārzs jau uzņems savus audzēkņus. Lai iekārtotu telpas ar vajadzīgo aprīkojumu, dome iedalīja Ls 6000 pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” izdevumiem mēbeļu un nepieciešamā inventāra iegādei.

Pēdējās izmaiņas: 12.10.2005.