Informācija par indeksiem, kurus piemēros, 1.oktobrī indeksējot valsts pensijas un atlīdzības

05.10.2005. Pensijas


 Piemērojamais indekss

 Valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jeb 105 latus

 1,0814

 Valsts pensijas, kuru apmērs pārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (105 Ls), bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (175 Ls)

 1,0280

 Atlīdzībām par darbspēju zaudējumu un atlīdzībām par apgādnieka zaudējumu

 1,0607

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.