LIAA atvērtas četras atbalsta programmas

29.09.2005.


  • Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai
  • Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās
  • Atbalsts jaunu produktu un tehnoģiju attīstībai
  • Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai

Vairāk informācijas: http://www.liaa.gov.lv/lat/atbalsta_programmas/


Informācija par visām valsts atbalsta programmām:
http://www.esfondi.lv/_events.php?id=1

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2005.