Preiļu novada 2005.gada čempionāta volejbolā sievietēm un vīriešiem nolikums

29.09.2005.

Apstiprinu:
Preiļu novada domes priekšsēdētājs J.Eglītis


 


PREIĻU NOVADA 2005 . GADA ČEMPIONĀTA VOLEJBOLĀ SIEVIETĒM UN VĪRIEŠIEM


NOLIKUMS


1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
• Popularizēt volejbolu Preiļu novadā.
• Pievērst novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam.
• Nodrošināt Preiļu novada skolēniem spēļu praksi.


2. LAIKS UN VIETA
• Spēles notiek Preiļu 1.pamatskolas sporta zālē no š.g. 22. oktobra.
• Pieteikumi līdz 18.oktobrim.


3. VADĪBA
• Volejbola čempionātu organizē Preiļu novada dome. Galvenā tiesnese Zoja Jakimova.
 
4. DALĪBNIEKI
• Preiļu novada volejbola čempionātā drīkst piedalīties uzņēmumu, iestāžu, firmu, kā arī jebkura domubiedru komanda, kura ievēro šī nolikuma noteikumus. Vīriešu komandās drīkst spēlēt tikai Preiļu rajona iedzīvotāji.


5. ČEMPIONĀTA REGLAMENTS
• Komandas spēlē katra ar katru divos riņķos. Pēc tam pusfinālos tiekas 1.- 4. un 2. – 3. vietu ieguvējas komandas. Pusfinālu uzvarētāji spēlē par 1. vietu, zaudētāji par 3.vietu. Ja divām vai vairākām komandām vienāds punktu skaits, vietu kārtību nosaka sekojoši:
1) pēc uzvaru skaita spēlēs starp šim komandām,
2) pēc savstarpējo spēļu labākās setu attiecības,
3) pēc savstarpējo spēļu labākās punktu attiecības,
4) pēc visu spēļu setu (punktu) labākās attiecības.


6. APBALVOŠANA
• Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar kausu un diplomu, spēlētāji (10 cilvēki) ar zelta medaļām.
• 2.- 3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji (10 cilvēki) attiecīgi ar sudraba un bronzas medaļām.
• Ar speciālbalvām tiek apbalvoti turnīra 3 labākie spēlētāji vīriešu un sieviešu konkurencē.


7. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
• Visi ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandu dalības maksas: vīriešu komandām -Ls 70, sieviešu komandām – Ls 50 un Preiļu novada domes līdzfinansējuma.
• Preiļu novada skolu komandām dalības maksa par 50% mazāka.
• Samaksu var veikt skaidrā naudā un ar pārskaitījumu.
• Dalības maksa jāsamaksā līdz pusfinālu sākumam, nesamaksāšanas gadījumā komanda tiek diskvalificēta.


8. SPECIĀLIE NOTEIKUMI
• Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.
• Turnīra laikā aizliegtas pārejas no vienas komandas uz otru.
• „ play – off ”, pusfinālspēlēs un finālspēlēs piedalās tikai tie spēlētāji, kuri pamatturnīrā aizvadījuši vismaz 3 spēles.


Kontakttelefoni:   Zoja Jakimova 5322649,68119853 , Edgars Upenieks 9858310.

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2005.