Iedzīvotājus iepazīstinās ar jauno maksu par siltumenerģiju

28.09.2005.


SIA “Preiļu saimnieks” Valdes sēdē (2005. gada 15. septembra protokols Nr.13) apstiprināta jaunā maksa par siltumenerģiju iedzīvotājiem Preiļu novadā. Lēmums paredz, ka dzīvojamajās mājās un dzīvokļos, kuros nav uzstādīti siltuma enerģijas mērīšanas līdzekļi, īrnieks vai dzīvokļa īpašnieks par saņemto siltumenerģijas pakalpojumu no 1. novembra maksās 0,63 latus par kvadrātmetru mēnesī, izejot no 2002. gada 14. maijā Preiļu novada domes sēdē apstiprinātā tarifa 22.50 Ls/Gkal (19.35 Ls/MWh). Izmaiņas tika veiktas sakarā ar to, ka reāli nodotās siltumenerģijas apjoms dzīvojamā fonda apkurei ir lielāks, nekā 2002. gadā plānotais.
2005. gada 24. oktobrī plkst. 17 00 aicinām iedzīvotājus uz tikšanos Preiļu novada kultūras centra konferenču zālē. Tikšanās laikā iedzīvotājiem tiks sniegts skaidrojums par nepieciešamību apstiprināt jauno maksu par siltumenerģiju.
SIA “Preiļu saimnieks” gatavo iesniegšanai Daugavpils Reģionālajam sabiedrisko pakalpojumu regulatoram jaunu tarifu projektu, pēc kura apstiprināšanas tiks atcelts SIA “Preiļu saimnieks” valdes 2005. gada 15. septembra lēmums.

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2005.