Nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem

28.09.2005.


Preiļu novada domes Finanšu daļa atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām 2005. gada pēdējais maksājumu termiņš ir 15. novembris.
Lūdzam veikt maksājumus laikā! Neskaidrību gadījumā lūdzam griezties domē 11.kabinetā pie nodokļu inspektoriem vai pa tālruni 5322144.


Pēdējās izmaiņas: 28.09.2005.