Apmācīs speciālistus darbam ar cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības

28.09.2005.


Rīga, 20.09.2005. – Labklājības ministrija sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi uzsākusi projektu, lai apmācītu aptuveni 150 dažādu jomu speciālistus, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē.
Projekta „Starpsektorālās sadarbības stiprināšana vardarbības prevencijai” mērķis ir veicināt sadarbību starp dažādu jomu speciālistiem, kuriem ir liela loma vardarbības mazināšanā – sociālajiem darbiniekiem, veselības aprūpes speciālistiem, tiesnešiem, policistiem, bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, prokuroriem un citiem.
Ar 2 apaļo galdu diskusiju un 8 semināru, kas notiks dažādās Latvijas pilsētās, palīdzību paredzēts paaugstināt speciālistu izpratni par vardarbības cēloņiem, īpaši vardarbību ģimenē, veicināt cieņas pilnu attieksmi un mazināt tradicionālos aizspriedumus pret vardarbības upuriem, kā arī diskutēt par galvenajām problēmām, kas saistītas ar vardarbību ģimenē. Semināru gaitā dalībnieki  iepazīsies ar visu vardarbības novēršanā iesaistīto pušu rīcību un iespējamo ieguldījumu šādu situāciju risināšanā, izveidojot noturīgu savstarpēju sadarbību. Piemēram, ja policists zinās, konkrēti kādu palīdzību var sniegt sociālais darbinieks, viņš varēs to piesaistīt, lai efektīvāk palīdzētu vardarbības upurim. Savukārt ārsts, konstatējot vardarbības izraisītās traumas, varēs upurim sniegt papildus informāciju par iespējām saņemt palīdzību pie citiem speciālistiem, ka arī ziņot par notikušo atbildīgajām institūcijām.
Labklājības ministrijas speciālisti norāda, ka minētais projekts ir arī viens no soļiem, lai realizētu „Programmu dzimumu līdztiesības īstenošanai 2005.-2006.gadam”, kas paredz sabiedrības un speciālistu informēšanu un viņu izpratnes paaugstināšanu par vardarbības problēmu, tās atpazīstamību un ar to saistītajiem riskiem.
Labklājības ministrija ik gadu finansē no vardarbības cietušo bērnu rehabilitāciju, 2003.gadā veltot šim mērķim 157 tūkstošus, bet 2004.gadā – 180 tūkstošus latu. Šogad cietušo bērnu rehabilitācijai bija paredzēti vairāk kā 183 tūkstoši latu, bet Labklājības ministrija iekšējo grozījumu ietvaros papildus radusi iespēju piešķirt vēl 7200 latus. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, var saņemt gan dzīvesvietā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām), gan institūcijās (rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām). Bērnam, kurš cietis no vardarbības, bez maksas ir tiesības saņemt arī neatliekamo medicīnisko palīdzību un noteiktus veselības aprūpes pakalpojumus.
2005.gadā tiesības sniegt rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem konkursa kārtībā ir ieguvis centrs pret vardarbību „Dardedze”, B/O „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”, Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas” un Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs.  Pavisam 2004.gadā institūcijās sociālo rehabilitāciju saņēmuši 560 bērni, bet dzīvesvietā -941. Plānots, ka arī šogad rehabilitāciju saņems vairāk kā1350 bērni.
Projekta „Starpsektorālas sadarbības stiprināšana vardarbības prevencijai” plānotās izmaksas ir vairāk kā 11 tūkstoši latu un paredzamais ilgums- astoņi mēneši. Projekta īstenošanā tiks iesaistītas pieredzējušākās Latvijas un Ziemeļvalstu sabiedriskās organizācijas.

Pēc plašākas informācijas vērsties pie Komunikācijas departamenta
direktores vietnieces Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.