Izsludina projektu konkursu divās Eiropas Sociālā fonda programmās

28.09.2005.


Rīga, 27.09.2005. – Šodien tiek izsludināts atklāts konkurss Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajās programmās „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” un „Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai”.


Interesenti projektu pieteikumus līdz 2005. gada 27. oktobrim var iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras ESF departamenta reģionālajās nodaļās Rīgā, Liepājā, Cēsīs, Bauskā, Aizkrauklē un Rēzeknē. Projekta pieteikuma veidlapa un vadlīnijas projekta pieteikuma sagatavošanai ir pieejamas interneta mājas lapās www.esflatvija.lv un www.nva.lv/esf


Darba prakšu vietu projektos ir jāparedz iesaistīt 15 – 24 gadus vecus bezdarbniekus un bezdarbniekus ar invaliditāti, kas ir ieguvuši izglītību konkrētā profesijā, taču darba pieredzes trūkuma dēļ nevar iekārtoties darbā. Prakses ilgums ir jāparedz 6 – 9 mēnešu garumā, bet kopējais projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus. 


Minimālā projekta summa nav noteikta, bet maksimālā attiecināmo izmaksu summa nevar būt lielāka par 100 tūkstošiem latu. 75% no projekta izmaksām sedz ESF, bet 25 % – valsts budžets. Kopumā šajā programmā  vēl pieejami gandrīz 4,5 miljoni latu.


Savukārt otrā projektu konkursā projekta pieteicējs var paredzēt pētīt kādu aktuālu darba tirgus vai nodarbinātības jautājumu savas institūcijas, uzņēmuma, pašvaldības, nozares, reģiona vai nacionālā līmenī. Plānojamais projekta īstenošanas laiks ir 6 – 12 mēneši.


Minimālā pētījumu projekta summa nav noteikta, bet maksimālā attiecināmo izmaksu summa nevar būt lielāka par 50 tūkstošiem latu. 75% no projekta izmaksām sedz ESF, bet 25 % – pats projekta īstenotājs. Kopumā šajā programmā  vēl pieejami vairāk nekā 850 tūkstoši latu.


Projektus var pieteikt valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, LR reģistrētas juridiskas personas vai individuālie komersanti. Fiziska persona projektu pieteikt nevar.


Šī ir otrā reize, kad interesenti var pieteikt projektu šajās struktūrfondu programmās. Pirmais konkurss tika izsludināts 2004. gada augustā. Tā ietvaros tika apstiprināti 27 projekti jauniešu darba prakšu nodrošināšanai kopumā par 2,5 miljoniem latu un 5 projekti pētījumu veikšanai par 122 tūkstošiem latu.


 


Plašāku informāciju sniegs:
LM Komunikācijas departamentā:
direktores  vietniece Lelde Rāfelde (7021666, 6136160)
sabiedrisko attiecību speciālists Juris Vīgulis (7021590, 6184007)
Nodarbinātības valsts aģentūrā:
Eiropas Sociālā fonda departamenta speciāliste Zane Fridrihsberga (7021801)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.