Preiļu 1. pamatskolā viesojas Liepājas rajona izglītības darbinieki

23.09.2005.

23. septembrī Preiļu 1. pamatskolā viesojās Liepājas rajona skolu direktoru vietnieki audzināšanas darbā un Liepājas pilsētas Bērnu un jauniešu centra darbinieki.
Tālos ciemiņus sagaidīja Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Digna Prodniece un teātra pulciņa vadītāja Ināra Urča, kas kārtējo reizi bija iejutusies mūsu pilsētas saimnieka kraukļa lomā. Viesiem bija tikšanās ar direktoru Aldi Adamoviču. Digna Prodniece iepazīstināja ar skolas audzināšanas un ārpusstundu darba aktualitātēm un skolotāju izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem. Skolas psiholoģe Līga Tumašova dalījās pieredzē par skolēnu un klases izpēti, adaptāciju 1. un 5. klasēs. Īpaša uzmanība tika pievērsta daudzveidīgajām sadarbības iespējām skolā un ārpus skolas, tādējādi cita starpā bija iespēja iepazīties ar vizuālās mākslas skolotājas Mariannas Abrickas un viņas audzēkņu darbu.
Viesus sveica deju kolektīva „Gaida” 5. – 6. klašu dejotāji, bet deju kolektīva „Dancari” vadītāja Ilze Broka kopā ar 8. klašu dejotājiem mācīja kurzemniekiem dažas latgaliešu rotaļas.

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2005.