Preiļu 2. vidusskolā audzēkņi padziļināti apgūst mājturību un tehnisko grafiku

19.09.2005.


Šajā mācību gadā Preiļu 2. vidusskola ir uzsākusi realizēt jaunu programmu vidusskolas klasēs. Audzēkņi četras stundas nedēļā padziļināti apgūst mājturību un vienu stundu nedēļā mācās tehnisko grafiku.
Zēni mājturības stundās nodarbojas ar kokapstrādi, iepazīst dažādu koku īpašības un iemācās pārzināt ierīces, ar kurām notiek koka apstrāde. Meitenes mājturības stundās padziļināti apgūst darbu ar audumu un citiem materiāliem. Viņas mācās šūt, adīt, modelēt un konstruēt piegrieztnes.
Kā pastāstīja Preiļu 2. vidusskolas direktors Oļegs Hļebņikovs, tehniskās grafikas stundas un padziļināta mājturības apguve programmā ietverta, lai audzēkņi, stājoties augstskolā, būtu konkurētspējīgāki. Tie jaunieši, kuri vēlas studēt celtniecību, arhitektūru, skolā apgūs pamatzināšanas, kuras būs nepieciešamas turpmākajā mācību procesā. Jaunietes jau skolā iegūs daudzas praktiskas iemaņas, kuras turpmāk varēs izmantot ģimenē.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2005.