Staķe vienojās ar pašvaldībām paaugstināt GMI pabalsta līmeni līdz 24 latiem

19.09.2005.


Rīga, 15.09.2005. –  Labklājības ministre Dagnija Staķe (LM)  15.septembrī  tiekoties ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem, vienojās par garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa paaugstināšanu nākamajā gadā no 21 līdz 24 latiem.
Vienojoties par GMI līmeni nākamajam gadam, Labklājības ministrija jau tuvākajā laikā iesniegs izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta noteikumos par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru GMI līmeņa nodrošināšanai, kas paredzēs, ka no 2006.gada janvāra GMI līmenis būs 24 lati.
Tikšanās laikā uzmanība tika vērsta uz ciešāku sadarbību, lai apzinātu un analizētu GMI kā vienu no pašvaldības pabalstiem ietekmi uz nodarbinātības veicināšanu, īpaši mazajās pašvaldībās, kā arī uz  cilvēka motivāciju meklēt darbu un nekļūt tikai par pabalsta saņēmēju.  
„Galvenais ir laicīgi pamanīt to robežu, kad cilvēkam ir izdevīgi saņemt pabalstu, nevis būt nodarbinātam un saņemt  vismaz minimālo darba algu, līdz ar to nodrošinot iztikas līdzekļus ģimenei un arī sev sociālās garantijas. Pašreizējais un plānotais  GMI līmenis daļēji  atrisina to ģimeņu problēmas, kurās aug bērni un nestrādā abi vecāki,  tāpēc galvenā palīdzība ir vērsta tieši uz bērniem,” tikšanās laikā atzina labklājības ministre. 
Lai pārrunātu jautājumus par GMI izmaksu un piemērošanas problēmām, kā arī diskutētu par iespējamām nepieciešamām izmaiņām tiesību aktos, kas nosaka GMI nodrošināšanu, Labklājības ministrijas (LM) speciālisti oktobrī un novembrī tiksies ar sociālajiem darbiniekiem reģionālo semināru par nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu ietvaros. 
Ministre informēja LPS pārstāvjus, ka tāpat datus un analīzi par pašvaldību pabalstu un GMI ietekmi uz nodarbinātību, varēs iegūt no  LM pētījuma, kas tiek veikts ar  Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.  Ar pētījuma starprezultātiem tiks iepazīstināta arī Latvijas Pašvaldību savienība.
Atgādinām, ka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam Ministru kabinetam (MK) katru gadu ir jāpārskata GMI līmenis. Līdz 2005.gada beigām garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 21 lats mēnesī, ko šobrīd nosaka MK 2003. gada 9.decembra Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.
MK noteiktais GMI līmenis kalpo par pamatu pašvaldības GMI pabalsta aprēķināšanai. GMI pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kura mērķis ir nodrošināt materiālo atbalstu pašiem trūcīgākajiem pašvaldības iedzīvotājiem.
Pašvaldībām ir tiesības nodrošināt GMI pabalstu saviem vistrūcīgākajiem cilvēkiem un ģimenēm sniedzot to ne tikai skaidras naudas izmaksas, bet arī pakalpojumu veidā – piešķirot brīvpusdienas, iegādājoties mācību līdzekļus, apmaksājot komunālos pakalpojumus un nodrošinot ar malku, nevis vienkārši piešķirot finansiālos līdzekļus.
Lai trūcīgais saņemtu pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, tiek slēgta vienošanās ar viņu par līdzdalības pasākumiem – jāmeklē darbs, jāpārkvalificējas, jāpiedalās sabiedriskajos darbos, jāstājas nodarbinātības dienesta uzskaitē, kā arī jāatsakās no psihoaktīvo vielu lietošanas, ja viņam ir tāda problēma.


Pēc plašākas informācijas vērsties pie Komunikācijas departamenta direktores
 Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.