5. klašu skolēnu adaptācija Preiļu 1. pamatskolā

12.09.2005.


    Šo mācību gadu 5. klašu skolēni uzsāka ar adaptācijas dienām.
    Adaptācija (pielāgošanās, piemērošanās) ir process, kas jāpārdzīvo katram, nonākot jaunā vidē, situācijā, apgūstot jaunas lomas, darbības formas un pieņemot jaunas prasības. Skolēnam ir cits audzinātājs, kas katru brīdi nav klāt, ir vairāki nepazīstami priekšmetu skolotāji, un katra stunda notiek savā kabinetā. Tās ir tikai dažas lietas no daudzām, kas ir jāapgūst un jāpieņem tagad jau pamatskolēnam. Līdz ar to sākumā ir svarīga sociālā adaptācija, t.i., iepazīt klases audzinātāju, arī psihologu (no kura var saņemt atbalstu sarežģītākās situācijās), pilnveidot sadarbības prasmes ar klasesbiedriem, apzināties savas stiprās puses, saprast, ka neesi vienīgais, kuru nodarbina šie jautājumi, tādējādi samazinot dezadaptācijas draudus. Katram skolēnam ir svarīgi apzināties savas pozitīvās īpašības un prast tās saskatīt un akcentēt arī citos klasesbiedros. Tādējādi katrs pats var celt savu un citu vienaudžu pašapziņu, kas palīdzētu veiksmīgāk pielāgoties jaunajiem mācību apstākļiem.
    Ar skolas vadības atbalstu adaptācijas process notika divas mācību dienas. Šajā laikā mācību stundas skolēniem nenotika. Klašu audzinātāji kopā ar skolas psiholoģi izstrādāja savu adaptācijas perioda programmu ar mērķi veicināt pēc iespējas efektīvāku skolēnu iekļaušanos pamatskolas vidē.
     Septembra beigās tiks veikta 5. klašu skolēnu anketēšana, lai noskaidrotu viņu pašsajūtu pamatskolā. Ar adaptācijas procesa analīzi tiks iepazīstināti arī skolēnu vecāki klašu sapulcēs.


Līga Tumašova, Preiļu 1. pamatskolas psiholoģe

Pēdējās izmaiņas: 12.09.2005.