Notiks Preiļu 2. vidusskolas teritorijas labiekārtošana gājēju drošības nodrošināšanai

12.09.2005.


Preiļu novada domē noslēgusies cenu aptauja Preiļu 2. vidusskolas teritorijas labiekārtošanai, lai nodrošinātu gājēju drošību Paulāna ielas posmā pretī skolai.
Preiļu novada dome saņēma divus piedāvājumus. SIA “Būvteks” piedāvājuma līguma cena ir Ls 49 057,82, 1. kārtas būvdarbu veikšanai nepieciešams Ls 25 374,30. Darbu izpildes termiņš – 21. oktobris.
SIA “AZ Būvnieks” darbus piedāvā veikt līdz 25. oktobrim, piedāvājuma līguma cena sastāda Ls 50 160,46, 1. kārtas būvdarbiem nepieciešami Ls 25 484,18.
Iepirkumu komisija atzina, ka SIA “Būvteks” piedāvājums atbilst uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tas ir ar zemāko cenu. Nolemts, ka ar SIA “Būvteks” tiks slēgts līgums par 1. kārtas būvdarbu izpildi.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.09.2005.