9.septembrī notiks kārtējā novada domes sēde.

09.09.2005.


DARBA KĀRTĪBA NOVADA  DOMES SĒDEI


1. Apvienoto komiteju jautājumi:


1.1.Par siltumapgādes attīstības koncepciju.
1.2.Par ERAF projekta pieteikuma izstrādi.


2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:


2.1. Par dzīvokli Preiļos, Daugavpils ielā 15-1.
2.2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2.3. Par IU “Rota” frizētavas pakalpojumiem.


3.  Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:


3.1. Par lietošanas tiesību apgrūtinājuma noteikšanu.
3.2. Par zemes piešķiršanu lietošanā.
3.3. Par piesaistamās  platības noteikšanu.
3.4. Par zemes gabala robežplāna apstiprināšanu.
3.5. Par izziņu VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.
3.6. Par 27.01.2005.g. Preiļu novada domes lēmuma precizēšanu.
3.7. Par saistošo noteikumu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana” apstiprināšanu.
4. Par mācību maksas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
5. Iesniegumu izskatīšana.
6. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1. “Par  budžetu 2005.gadam”.
7. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2. “Par speciālo budžetu 2005.gadam”,
8. Par prioritāšu piešķiršanu projektam.
9. Par būvniecības pieteikumu izskatīšanu.
10. Par Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.
11. Par Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu.
12. Par izmaiņām Preiļu novada domes nolikumā.

Pēdējās izmaiņas: 09.09.2005.